Make your own free website on Tripod.com

İLETİŞİM

 

 

 

 

ÜNİTE                       :     6

 

SAYI                         :     5

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK PLÂNLAR

 

 

 

 


                                                                            GÜNLÜK PLÂN                                  17/02/2003-Pazartesi

 

Ders                   :HAYAT BİLGİSİ                                                                                             Süre: 40

Konu                   :İletişim Ünitesinin Planlanması

Hedef                  :Planlı ve düzenli çalışmaya alışabilme

Araç                   :Ders araç-gereçleri, ünite köşesi, resim/levhalar

Yöntem               :Anlatım, soru-cevap

Davranış              :1. Ünitenin adını, numarasını söyleyebilmek.

Ünitenin konularını öğrenebilmek.

Ünite köşesindeki resimleri incelemek

İşleniş                 :    Ünitenin adı, numarası ve konuları yazdırılır.

Ünite koruları kitaptan incelettirilir.

Ünite köşesi oluşturulur.

Ünite köşesindeki resimler incelettirilir.

Değerlendirme     :Kaçıncı üniteyi işleyeceğiz? Diğer üniteleri sayınız.

 

Ders                   :TÜRKÇE                                                                                                         Süre: 40 + 40

Konu                   :Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek izleyebilmek

Amaç                  :Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları kazandırmak

Araç                   :Sınıf Kitaplığı

Yöntem               :Anlatım

İşleniş                 :Öğrencilere sınıf kitaplığından kitaplar dağıtılır. Sessiz olma kuralları söylenir. Dudak kıpırdatmadan, parmakla takip etmeden gözüyle içinde okumanın gerektiği söylenir.

Değerlendirme     :Sessiz okurlarken kontrol edilir. Kurallara uymaları istenir.

 

Ders                   :MATEMATİK                                                                                                     Süre: 40

Konu                   :Ölçüler (saat)

Hedef                  :1. Saat bilgisi

                           2. Saati okuyabilme

Araç                   :Saat, ders araç-gereçleri, oyuncak saatler

Yöntem               :Anlatım soru-cevap

Davranış              :1. Saat üzerinde akrep ve yelkovanı gösterme, görevlerini söyleme

Bir saatin başına ayarlanan saatin kaçı gösterdiğini söyleme yazma

İstenilen saatin, yarm saati, çeyrek saati gösteren ... bir saat resmi yapma.

İşleniş                 :    Öğrencilerin yaptığı saatler gösterilir, saat çeşitleri gösterilir.

Saatin zaman ölçüsü birimi olduğu söylenir ve yazdırılır.

Saat modeli üzerinde saatler anlatılır.

Örnekler çoğaltılır. Tahtaya çizilen saatler okutulur.

Değerlendirme     :          

                                     

 

Ders                   :TÜRKÇE                                                                                                              Süre: 40

Konu                   :Düzeye Uygun Belli Bir Konuda Konuşabilmek

Amaç                  :Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme

Araç                   :VI. Ünite (iletişim), sözlük

Yöntem               :Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :  Ünitenin sözcükleri sözlükten buldurulur. Anlamları ve cümleleri tahtada ve defterlerine yazdırılır.

Sözcüklerin anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. İletişim, telgraf, işitsel, muhabir, telsiz, gişe, PTT , havale APS. Bu sözcüklerden bazılarının doğru yazılması için çalışmalar yaptırılır.

Değerlendirme     :Muhabirin anlamı nedir?

 

Ders                   :MÜZİK                                                                                                           Süre: 40

Konu                   :Müziğimizde Ezgilerin Başlangıç, Bitiş ve orta Bölümü

Amaç                  :Bildiği ezgilerin başlangıç, bitiş ve orta bölümlerini sezebilme.

Araç                   :“Yalancı” şarkısı

Yöntem               :Şarkı söyleme, anlatım.

Davranış              :1.            Bildiği ezginin başlangıç bölümünü söyleme.

                           2.            Bildiği ezginin bitiş ve orta bölümünü söyleme.

İşleniş                 :   “Yalancı” şarkısının başlangıç bölümü söylenir. Başlangıç bölümü olduğu anlatılır. Ezginin orta bölüm açıklanır ve şarkının orta bölümü söylenir.

Ezginin son bölümü açıklanır. Şarkının son bölümü söyletilir.

Öğrencilere şarkılar söyletilir.

Değerlendirme     :Yalancı şarkısının orta bölümünü söyleyiniz.

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                               Erkan  KURTİPEK

 

 

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim

Hedef                  :           İletişim bilgisi

Araç                   :           Ünite köşesi, ders araç-gereçleri,

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         İletişimin anlamını söyleme/yazma.

                               2.         İletişim kurduğu kişilere örnekler verme.

İşleniş                 :           “İletişim” sözcüğünün anlamı sözlükten buldurulur, cümlede kullandırılır. İletişim sözcüğü örneklerle açıklanır.

Öğrencilerden bazıları kimlerle iletişim kurduklarını ve nasıl iletişim kurduklarını açıklarlar.

İletişim araçlarından olan cep telefonunun, oyuncak olanlarıyla arkadaşlarıyla oyun oynayarak iletişim kurarlar.

Üniteye giriş yapılır.

Değerlendirme     :           İletişim nedir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Resim Yorumlama

Amaç                  :                Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 79’da “Postacı Şiiiri”, sözlük.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Şiirin hazırlık soruları cevaplandırılır.

Şiirin resmi yorumlatılır.

Şiir örnek okunur ve 3 öğrenciye okutulur.

Şiirin dörtlükleri açıklanır.

Bilinmeyen sözcüklerin anlamları buldurulur. Cümlede kullandırılır. Tahtaya ve defterlerine yazdırılır. (ne yoldan anlaşırdık, karışık)

Değerlendirme     :           Resimle şiirin hangi dörtlüğü aynı duyguları anlatıyor?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Zaman Ölçüleri

Hedef                  :           Zaman öçülerinden gün, hafta, ay, yıl bilgisi.

Araç                   :           Saat, takvim, ders araç-gereçleri.

Yöntem               :           Anlatım, soru/cevap

Davranış              :    1.         Bir günün 24 saat, bir haftanın 7 gün, bir ayın 4 hafta olduğu söyleyip yazma.

Belirtilen ayın gün sayısını söyleyip yazma.

Bir yılda 365 gün, 52 hafta, 12 ay olduğunu söyleyip yazma.

İşleniş                 :           Zaman ölçülerinden olan gün, ay, yıl, hafta sözcükleri açıklanır. Takvimdeki hangi yılda ayda ve günde olduğumuz sorulur.

Bir gün 24 saattir.

Bir hafta 7 gündür.

Bir ay 30 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 olur. diğer yıllar 28 gündür. Ocak, mart, mayıs temmuz, ağustos, ekim, aralık ayları 31 gündür. Bir ay 4 haftadır.

Bir yıl 365 gün,

Bir yıl 52 hafta,

Bir yıl 12 aydır.

Soru-cevapla pekiştirilir.

Değerlendirme     :           Mart ayı kaç gündür? Bir yıl kaç gündür?

 

Ders                   :           RESİM-İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Baskı Teknikleri İle Çalışmalar

Amaç                  :           Kolay baskı tekniklerinin farkına varabilme.

Araç                   :           Patates sulu boya ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, uygulama

Davranış              :   1.         Kolay baskı çalışmalarında kullanılacak araç gereçlerin ve kolay baskı tekniklerini söyleme.

                              2.         Kolay baskı çalışmalarında kalıbın nasıl kullanılacağını söyleme.

İşleniş                 :           Öğrencilere baskı teknikleri ve baskı çalışmaları hakkında konuşulur. Malzemelerini açıklarım, ip, patetes, yaprak. Patates baskısı yapmak için malzemeler hazırlanır. Patates baskısına örnek gösterilir, yapılır. Çalışmalarına izin verilir.

Değerlendirme     :           Güzel çalışmalar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Telefonla Konuşma

Amaç                  :           Telefonla konuşurken uyulması gereken kuralları kavrayabilme.

Araç                   :           Oyuncak telefonlar

Yöntem               :           Rol yapma, anlatım

Davranış              :   1.         Telefonla konuşma kurallarına uyabilme.

İşleniş                 :           c  Telefonla konuşma kuralları söylenir.

Telefonu açan kapatır, alo diyerek açar ve kendini tanıtır.

Fazla konuşmadan, sözü uzatmadan konuşulur.

İyi dileklerde bulunularak kapatılır.

Kurallardan sonra rol yaptırılarak telefonla konuşturulur.

Değerlendirme     :           Kurallara uygun konuşmalar “aferin” sözcüğüyle ödüllendirilir.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Hazırlık Çalışmaları (İletişim Ünitesi)

Hedef                  :           Üniteyi hazırlık çalışmaları ile tanıyabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaplar, ansiklopediler, ders araç-gereçleri, ünite köşesi.

Yöntem               :           Soru-cevap, araştırma

Davranış              :    1.         Ünitenin adını ve yararlanılacak kaynakları söyleme.

                               2.         Hazırlık çalışmalarına isteyerek katılma.

İşleniş                 :           c  Hangi üniteyi işleyeceğimiz söyletilir.

Hazırlık soruları yazdırılır. Tahtaya yazılan bu sorular getirilen kaynak kitap ve ansiklopedilerden bulunarak cevaplandırılır.

Değerlendirme     :           Davranışların gözlenmesi.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye uygun bir masalı; bir öyküyü vb. 3-5 cümle ile anlatabilmek.

Amaç                  :                Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme.

Araç                   :           Kaynak kit. “At ile Kurt” masalı.

Yöntem               :           Anlatım

İşleniş                 :           c  Masal önce öğretmen tarafından okunur.

2-3 öğrenciye okutulur.

Önce anlayanlara anlattırılır. Anlatmakta zorlanan öğrencilere soru sorarak yardımcı olunur ve bu öğrencilerin de derse katılması sağlanır.

Değerlendirme     :           Sözlü anlatımda, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışları.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Ölçüler (Saat)

Hedef                  :           Saati okuyabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, saat ve oyunca saatler

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Bir saatin başına ayarlanan saatin kaçı gösterdiğini söyleme yazma.

                               2.         İstenilen saatin, yarım saati, çeyrek saati gösteren bir saat resmi yapma.

İşleniş                 :           c  Bir önceki gün anlatılan konu tekrar edilir.

Tahtaya çizilen saatler okunur ve okutulur.

Büyük saat modeli üzerinde saati okuma çalışmaları yaptırılır.

Aşağıdaki okunan saatlerin resmi yaptırılır.

Değerlendirme     :           Sınıf içi çalışmalarının gözlenmesi.

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Baskı Teknikleri ile Çalışmalar

Amaç                  :           Kolay baskı tekniklerinin farkına varabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, patates, fırça, sulu boya, su kabı, temizlik bezi.

Yöntem               :           Anlatım, uygulama, bireysel çalışmalar

Davranış              :   1.         Kolay baskı yöntemi ile yapılmış çalışmaları tanıma.

                              2.         Kolay baskı çalışmalarında kalıbın nasıl kullanılacağını söyleme.

İşleniş                 :           c  Patates baskısına örnekler gösterilir.

İp baskısına örnekler gösterilir.

Yaş sebzelerle (soğan, yaprak, patates) kolay baskı teknikleri uygulanabilir.

Yaprak, el, fırça baskıları da yapılabilir.

Fırça, yaprak ve el baskılarına örnek gösterilir.

Kalan zamanda baskı çalışması yapmalarına izin verilir.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Televizyon Seyretme

Amaç                  :           Televizyon izlerken uyulması gereken kuralları kavrayabilme

Araç                   :           TV

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :    1.         Düzeye uygun bir filmi seyredebilmek.

İşleniş                 :           c  Öğrenciler okul salonuna götürülür.

Televizyonda yayınlanan “Siyah İnci” adlı çizgi film izletilir.

Değerlendirme     :           Öğrenci davranışları gözlenmesi.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Kişisel İletişim Araçları

Hedef                  :           iletişim araçları bilgisi

Araç                   :           Telefon ünite köşesi

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Kişisel iletişim araçlarının adlarını söyleme/yazma.

                               2.         Kitle iletişim araçlarının adlarını söyleme, yazma.

İşleniş                 :    c         Kişisel ve kitle sözcüklerinin anlamları açıklanır. Sözlükten bulduru­lur ve yazdırılır.

Kişisel iletişim araçları konusu okutulur, anlattırılır ve kişisel iletişim araçları yazdırılır. (mektup, telefon, belgeler, telgraf)

Değerlendirme     :           Kişisel iletişim araçları nelerdir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye Uygun Belli Bir Konuda Konuşabilmek

Amaç                  :                Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 79 “Postacı” şiiri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :    c         Sorular cevaplandırılır. Sorular ve cevaplar cümleler halinde tahtaya ve defterlerine yazdırılır.

Şaire göre, postacı en karışık adresleri nasıl buluyor?

Ayça’yı halası ne göndermiş?

Postacı Nur’a ve Nurdan’a neler getirmiş?

Şiirin dördüncü bölümünde ne anlatılmak istenmektedir?

Son dörtlüğüne göre, şair nereden mektup bekliyor?

Değerlendirme     :           Noktalama işaretlerini kullanıp kullanmadıkları kontrol edilir.

 

Ders                   :           RESİM-İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Baskı Teknikleri İle Çalışmalar

Amaç                  :           Çalışmalarında kolay baskı tekniklerini kullanabilme.

Araç                   :           Patates, fırça, sulu boya, resim defteri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Düşündüğü konuyu yüzeye serbestçe aktarma.

                               2.         Çalışmalarında değişik kolay baskı tekniklerini bir arada kullanma.

İşleniş                 :           Patates ve yaprak baskısının yapılış şekli anlatılır, gösterilir. Örnek çalışmalar gösterilir. Aralarında gezilerek kontrol edilir. Boyarlarken yardım edilir.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Müziğimizde Ezgilerin Başlangıç, Bitiş ve Orta Bölümü

Amaç                  :           Bildiği ezgileri doğru söyleyebilme.

Araç                   :           Ninni ezgisi

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Bildiği bir ezgiyi doğru söyleme, doğru sürdürme ve doğru bitirme.

İşleniş                 :           Ninni şarkısının “sözleri” şarkı halinde söylenir. Yazılır.

Kulaktan öğretilmeye çalışılır.

Yuvada yavru kuş ninni

Erkenden uyumuş ninni

Yum sen de gözlerini ninni

Güzel yüzlü gül yüzlü yavrum ninni

Şarkının 1. Dörtlüğü ezberletilir.

Değerlendirme     :           Güzel söyleyenler alkışlatılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Telefonla Konuşma

Amaç                  :           Telefonla konuşurken uyulması gereken kuralları kavrayabilme.

Araç                   :           Oyuncak telefon

Yöntem               :           Rol yapma

Davranış              :   1.         Telefonla konuşma kurallarına uyabilme.

İşleniş                 :           c  Telefonla konuşurken uyulması gereken kurallar oyun şeklinde öğretilir.

Bilmeceler sorulur.

Değerlendirme     :           .

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Kitle İletişim Araçları

Hedef                  :           İletişim araçları bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, ünite köşesi

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Kitle iletişim araçlarından görsel, işitsel, yazılı, yalnız işitsel, yalnız görsel olanları seçip işaretleme.

İşleniş                 :           Kitle iletişim araçları oluşturulur, anlattırılır. Kitle iletişim araçlarında görsel-işitsel olanlar yazdırılır. Kitle iletişim araçlarından yazılı olanlar yazdırılır ve resimleri gösterilir.

Soru-cevapla konunun anlaşılması sağlanır.

Değerlendirme     :           Yalnız işitsel iletişim araçları hangisidir?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40 + 40

Konu                   :                Geometri

Hedef                  :                Varlırları yüzey özeliklerine göre tanıyabilme.

Araç                   :           Prizma örnekleri, ders araç-gereçleri

Yöntem               :           .

Davranış              :           1.  Küpe, dikdörtgenler prizmasına, kare pirizmaya ve üçgen prizmaya benzeyen varlıkların yüzey özelliklerini karşılaştırıp benzer ve farklı taraflarını söyleme.

İşleniş                 :           Küp prizmaların modelleri gösterilir. Yüzey özellikleri söylenir. Benzer ve farklı taraflarını söyleriz. Aşağıdaki geometrik cisimlere örnekler getirilir ve yüzeyleri incelenir.

                                     

                          Dikdörtgenler                 kare               üçgen                         küp

                          Prizma                            prizma            prizma                      

Değerlendirme     :           Hangi cismin bütün yüzeyleri birbirine eşittir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Varlıkların özelliklerin, niteliklerini (uzunluk, kısalık renk vb.) Sayılarını Bildiren Kelimeleri Kullanabilmek.

Amaç                  :           Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri, eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilmek.

Araç                   :           “Postacı” şiiri (syf. 79)

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :    c         Postacı şiirinde geçen varlığın özelliğini belirten sözcükler buldurulur. Ne akıllı bir insan (nasıl bir insan)

Güzel bir tebrik gelmiş (nasıl bir tebrik)

Kuşlu bir kart göndermiş (nasıl bir kart)

Yün kazak yollamış (nasıl bir kazak)

Masa, saat, balık, sözcüklerinin başına .... özelliğini belirten sözcükler getirtilir. Yuvarlak masa,.... saat, ... balık, yeşil basa.... saat ....balık boyalı masa...... saaat.... balık.

ÖRN.:        yuvarlak masa                           saat                  balık

                 Yeşil masa                               saat                  balık

                 Boyalı masa                             saat                  balık

Değerlendirme     :           “Büyük ağaç yaprak açmış” Cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük hangisidir?

 

Ders                   :           BEDEN EĞİTİMİ                                                         Süre: 40

Konu                   :           Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

Araç                   :           Okul bahçesi, ip. “Seke Seke Geldim”

Yöntem               :           Anlatım, oyun oynama.

Davranış              :   1.         Çizgi ve ip üzerinde çeşitli şekillerde yürüme, dönme.

                              2.         Tek ayak üzerinde, leylek gibi bekleme ve sekme.

İşleniş                 :           c  Öğrenciler bahçede sıra olurlar.

Isınma hareketleri yaptırılır.

Yere çizilen çizginin üzerinde yürüme çalışması yaptırılır.

Yere yerleştirilen ip üzerinde yürüme çalışması yaptırılır.

Leylek gibi sekme ve bekleme oyunları oynatılır. Seke Seke Geldim, oyunu oynatılır. Oyunun kuralları anlatılır ve oynattırılır.

Değerlendirme     :           Oyunu kazanan öğrenciler alkışlatılır.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Gelişimi

Hedef                  :           İletişimin gelişimi bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, ünite köşesi, plastik bardak, ip

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap, deney

Davranış              :    1.         Eskiden iletişimin nasıl sağlandığını söyleme,yazma

                               2.         Günümüzde iletişimin nasıl sağlandığını söyleme/yazma.

İşleniş                 :    c         Derse girildikten sonra bardaklara ip bağlanarak karşılıklı iki öğrenci ip gerginleştikten sonra konuşurlar. Öğrenciler bu deneyi gözlem­lerler.

Konu okutulup anlattırılır.

İletişimin gelişimi ünite köşesinden takip edilir.

Kaynak kit tanıtılır.

Kısaca özet yazdırılır.

Değerlendirme     :           En modern iletişim aracı nedir? Modern sözcüğü açıklanır.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Sınıfta ve kümede konuşmacıların sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

Amaç                  :                Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleme beceri ve alışkanlığını kazandırmak.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 86 “Tilki ile Leylek”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           Masalın resmi yorumlatılır.

Masalın hazırlık çalışmaları yaptırılır.

Masal örnek olarak okunur. 2-3 öğrenciye okutturulur.

Masal anlattırılır.

Değerlendirme     :           Masaldan çıkaracağımız ders nedir?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Varlıklar Arası İlişkiler

Hedef                  :   1.          Varlıkların bir yerin içinde ve dışında olmaları bakımından ayırt edebilme.

Varlıkları bir yerin üzerinde ve altında olmaları bakımından ayırt edebilme.

Varlıkları ağırlık ve hafiflik bakımından ayırt edebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Bir varlığın, başka bir varlığa, varlığın içinde, dışında olduğunu gösterip yazma.

Bir varlığın, başka bir varlığın üzerinde altında olduğunu gösterip söyleme ve yerleştirme.

Üç varlığı elle tartarak ağırlıklarına göre sıraya koyma.

İşleniş                 :           Ders kitabından ve kaynak kitaplardan bu dersin hedef ve davranışları gösterilerek işlenir.

Resimler üzerinde ve altında sözcükleri varlıklarla kavratılır. Sınıfta masanın altında, üzerindeki varlıklar söyletilir.

Resimler üzerinde varlıkların başka bir varlığın içinde ve dışında kavramları işlenir.

Öğrenciler ağır ve hafif kavramlarını öğrenebilmek için kalemlerinin kitaplarının ve çantalarının ağırlıklarını elleriyle kontrol eder ve sıraya koyarlar.

Değerlendirme     :           Kalemin ve çantanın ağırlıkları kontrol edilince ağır olanı hangisidir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Bitişik Eğik Yazıya Geçiş Alıştırma Çalışmaları

Amaç                  :           Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapabilmek.

Araç                   :           Güzel yazı defterleri

Yöntem               :           Gösterip yaptırma

Davranış              :   1.         Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapma.

İşleniş                 :           (Defterden yazılacak)

Yukarıdaki örneklere bakarak defterlerine yazarlar.

Değerlendirme     :           Aralarında gezilerek kontrol edilir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Duvar Gazetesi Hazırlama

Amaç                  :           Arkadaşlarıyla birlikte seviyeye uygun duvar gazetesi hazırlayabilme.

Araç                   :           Yazılar, şiirler, resimler vb. karton.

Yöntem               :           Grupça çalışma

Davranış              :   1.         Faaliyete isteyerek katılma

İşleniş                 :           Öğrencilerin getirdiği materyaller masada toplanır.

Öğrencilerin duvar gazetesi hazırlamalarına izin verilir. Yanlarında durularak yönlendirilir.

Değerlendirme     :           Duvar gazetesi hazırlayanlar alkışlatılır.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Gelişimi

Hedef                  :           İletişimin gelişimi bilgisi

Araç                   :           Kaynak kitap, oyunca telefon, mektup, gazete

Yöntem               :           Grup çalışması, tekrarlama

Davranış              :    1.         Günümüzde, iletişimin nasıl sağlandığını söyleme/yazma

İşleniş                 :    c          Günümüzde iletişimin nasıl sağlandığı öğrenciler tarafından anlatılır. Öğretmen tarafından eksikler tamamlanır. Günümüzde kullanılan iletişim araçları yazdırılır.

Okul duvar gazetesi hazırlanır. Öğrenciler gazetede okulda yapılan değişik etkinlikleri anlatırlar. Eğitsel kol çalışmalarını ve spor karşılaşmaları gazeteye yazabilecekleri söylenir.

Okul duvar gazetesinde, bulmaca, bilmece gibi bölümlerde olabilir.

Öğrenciler verilen görevleri yaparak sınıfta duvar gazetesi oluştururlar.

Değerlendirme     :           Yapılan çalışmalarda öğrencilerin gözlenmesi

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 80 + 40

Konu                   :                Varlıkların özelliklerini, niteliklerini (uzunluk, kısalık, renk vb.) sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

Amaç                  :                Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaplar.

Yöntem               :          

Davranış              :           1.  .

İşleniş                 :           Örneklerle varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını gösteren sözcüklerin farkına vardırılır.

Hasan beş yaşında bir çocuktu.

Küçük Hasan ağlıyordu.

Eskicilerin önüne bir sürü eski ayakkabılar dizdiler.

Yeşil ormanlar artık görünmüyordu.

Aşağıdaki renkli sözcükler incelettirilir.

 

Yeşil yaprak                                              Uzun kalem

Siyah gözlük                                             dar yol

Mavi gömlek                                              şişman çocuk

Renk belirten sözcükler                              nitelik belirten sözcükler

Değerlendirme     :           Çalışmalar sırasında öğrencilerin davranışlarının gözlenmesi.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Kümeler

Amaç                  :           Kümeyi ve elemanı kavrayabilme

Araç                   :           Kaynak kitaplar, şekiller ve nesneler

Yöntem               :           Soru-cevap, anlatım.

Davranış              :    1.         Bir kümeyi oluşturan varlıkların adlarını söyleme.

                               2.         Boş bir kümeyi şemayla gösterme.

İşleniş                 :           T

Yandaki kümenin elemanları: saat, kalem, silgi

Defter kümenin elemanı değildir

Kümeyi oluşturan varlıkların her birine o kümenin elemanı denir.

Örnekler çoğaltılır.

Yandaki kümenin elemanı yoktur. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş kümenin eleman sayısı “0” sıfırdır.

Değerlendirme     :           Eksiklerin giderilmesi.

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Doğal Çevre ile İlgili Çalışmalar

Amaç                  :           Doğal çevre ile ilgili duygularını, düşüncelerini ve izlenimlerini iki boyutlu çalışmalara aktarabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, sulu boya.

Yöntem               :          

Davranış              :   1.         Güzel bir çevre için duygu ve düşüncelerini aktarma.

                              2.         Güzel bir çevre için taklitten uzak haya gücünü geliştirici çalışmalar yapma.

İşleniş                 :           c  Öğrenciler tatilde gittikleri ve gördükleri doğal güzellikleri anlatırlar.

Hayal güçlerini kullanarak nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini anlatırlar. Anlattıklarını gerece aktarmaları istenir.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin yaptıkları resimlerin anlatılması.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Kimlerle ve Nasıl İletişim Kurarız?

Hedef                  :           İletişim hizmetlerini tanıyabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, ünite köşesi.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Postahanede yapılan işleri söyleme/yazma.

Postacının görevlerini söyleme/yazma.

İletişimde telefonun işlevlerini söyleme.

İletişimde bilgisayarın internetin, belgegeçer (faks) cihazının işlevlerini söyleme.

İşleniş                 :    c          İletişim sağlamak için PTT’den faydalandığımız ve PTT’nin anlamı yazdırılır.

Postahanede hangi işlerin yapıldığı söyletilir.

Postacının görevleri söyletilir yazdırılır.

İletişimde en çok kullanılan aracın telefon olduğu ve telefonun işlevleri yazdırılır.

Bilgisayar ve internetin işlevleri söyletilir.

Değerlendirme     :           Postacı ne yapar?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :                Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü vb. 3-5 cümle ile anlatabilmek.

Amaç                  :                Düzeylerine uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme.

Araç                   :           Sözlük, “Tilki ile Leylek”

Yöntem               :           Soru-cevap

İşleniş                 :           Gaga, yüzü kızarmak, kurnaz, sözcükleri ve öğrencilerin bilmedikleri söz­cüklerin anlamları sözlükten buldurulur ve cümlede kullandırılır. Tahta­ya ve defterlerine yazdırılır.

Değerlendirme     :           “Kurnaz” ne demektir.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Ritmik Saymalar

Hedef                  :           100’den başlayarak geriye doğru onar ve beşer ritmik sayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         10’un ve 5’in katı olan bir doğal sayıdan başlayarak geriye doğru belirtilen bir doğal sayıya kadar 10’ar 5’er ritmik saymalar.

İşleniş                 :           100’den başlayarak geriye doğru 10’ar ritmik sayınız.

100’den başlayarak geriye doğru 5’e kadar 5’er ritmik sayınız.

95’ten başlayarak 35’e kadar 5’er ritmik sayınız.

80’den başlayarak 30’a kadar 10’ar ritmik sayınız.

Alıştırmalar çoğaltılır.

Değerlendirme     :           80’den başlayarak onar onar sayarken üçüncü saymada hangi sayıyı söyleriz?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Düzeye Uygun Belli Bir Konuda Konuşabilmek

Amaç                  :           Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme.

Araç                   :           “Tilki ile Leylek” , ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Metin bir defa okutulur.

Kitaptaki okuyalım, anlayalım ve anlatalım-yazalım bölümlerindeki sorular cevaplandırılır.

Soru ve cevapları tahtaya ve defterlerine cümle oluşturarak yazdırılır.

Noktalama işaretlerini kullanırken dikkat etmeleri söylenir ve kontrol edilir.

Değerlendirme     :           Metinden çıkartılacak ders nedir?

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Müziğimizde Ezgilerin Aynı Farklı ve Soru-Cevap Kümeleri

Amaç                  :           Bildiği ezgilerdeki aynı veya farklı soru-cevap kümelerini söyleme.

Araç                   :           “Ninni” ezgisi

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Bildiği ezgilerdeki aynı veya farklı soru-cevap kümelerini söyleme

                              2.         Bildiği ezgilerdeki soru-cevap kümelerini söyleme

İşleniş                 :           c  Ninni kulaktan öğretilir.

Şarkı söyletilir.

Bu ezgilerin soru-cevap kümeleri söyletilir.

Değerlendirme     :           Grup grup şarkı söyletilir.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Kimlerle ve Nasıl İletişim Kurarız?

Hedef                  :           İletişimin önemini kavrayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Kimlerle iletişim kurulduğuna örnekler verme.

İletişimin bireyler açısından önemini açıklama.

İletişimin toplum açısından önemini açıklama

İşleniş                 :   c          Kimlerle iletişim kurdukları sorulur. Bu sorunun cevabını vererek konuya giriş yapılır.

İnsanların niçin iletişim kurdukları açıklanır.

İletişimin bireyler ve toplum açısından önemi anlattırılır.

Konu okutulup anlattırılır.

Soru-cevapla pekiştirilir. Eksikler tamamlanır.

Kısaca özet yazdırılır.

Değerlendirme     :           Acil durumlarda nelerden yararlanırız?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü vb. 3-5 cümle ile anlatabilmek.

Amaç                  :                Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygnu bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilmek.

Araç                   :           “Külkedisi Sindrella”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           Masal okunur. Öğrencilerin dinleme kurallarına dikkat etmeleri sağlanır.

3-5 dakikalık bir masalı anlatmaları istenir.

Olayların sıralamasına dikkat etmeleri istenir.

Olayların kahramanları sorulur.

Masaldan çıkarılacak dersler nelerdir? Soruya cevap verdirilir.

Değerlendirme     :           Masalı güzel anlatanlar alkışlatılır.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           İki Basamaklı Doğal Sayılar

Hedef                  :           100’e kadar olan doğal sayıları kavrayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitaplar

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         İki basamaklı bir doğal sayıdaki onluk ve birliklerin sayısını söyleme.

                               2.         İki basamaklı bir doğal sayıyı, onluk ve birliklerin toplamı olarak yazma.

İşleniş                 :           37 = 3 onluk + 7 birlik                         75 = ……...…..… + ……….…….

                                      96 = ……...…..… + ……….…….         75 = ……...…..… + ……….…….

                                      67 = ……...…..… + ……….…….         75 = ……...…..… + ……….…….

Boş kümeyi şemaya gösteririm.

Tahtaya yazılan iki basamaklı sayıların onluk ve birliklerinin sayılarını söyletirim.

      

 

Değerlendirme     :           62 sayısında kaç onluk, kaç birlik vardır?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Doğal Çevre ile İlgili Çalışmalar

Amaç                  :           Doğal çevre ile ilgili duygularını, düşüncelerini ve izlenimlerini iki boyut­lu çalışmalara aktarabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, sulu boya, fırça

Yöntem               :           Anlatım, uygulama

Davranış              :   1.         Doğal çevre ve varlıklar arasıda ilişki kurma.

Güzel bir çevre için duygu ve düşüncelerini aktarma.

Güzel bir çevre için taklitten uzak hayal gücünü geliştirici çalışmalar yapma.

İşleniş                 :           Doğal çevre ile ilgili bilgi verilir.

İzledikleri belgeseller ile ilgili konuşturulur.

Hayal gücünü kullanarak çalışmalar yapmaları istenir.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bilmeceler

Amaç                  :           Seviyeye uygun bilmeceleri sorabilme, cevap verebilme.

Araç                   :           Kaynak kitap

Yöntem               :           Soru-cevap

Davranış              :   1.         Düzeye uygun sorulara cevap verebilmek

İşleniş                 :           Kaynak kitaptan bilmece sorarlar ve cevap verirler. Bildikleri bilmeceleri sorar ve cevap verirler.

 

Değerlendirme     :           En çok bilmece soran öğrenci alkışlatılır.

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Kitle İletişim Kurumlarında Çalışan Görevliler

Hedef                  :           Kitle iletişim kurumlarında çalışan görevlileri tanıyabilme

Araç                   :           Ünite köşesi, ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Muhabirin, sunucunun ve kameramanın görevlerini söyleme/yazma.

İşleniş                 :           c  Muhabirin, sunucunun ve kameramanın görevleri söylenir.

Kaynak kitaptan konu okunur.

Sunucu, kameraman seçilir. Karton kutuyu kullanarak rol yaptırılır.

Değerlendirme     :           Kameramanın görevi nedir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Açık yazılmış basit bir öyküyü kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek

Amaç                  :                Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları kazandırabilmek

Araç                   :           Ders kit. Syf. 91 “Kapıya Sahip Olmak”

Yöntem               :           Anlatım, dramatizasyon

İşleniş                 :           c  Metnin resmi yorumlatılır. Hazırlık çalışması yaptırılır.

Sessiz okuma yaptırılır, dikkat etmeleri gerekenler söylenir.

Örnek okuma yapılır. 3-4 öğrenciye okutulur.

Anlatmak isteyenlere anlattırılır. Dinlemeyenler uyarılır.

Rol yaptırılarak fıkra dramatizasyon yaptırılır.

Değerlendirme     :           “Nasrettin Hoca” kimdir?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Doğal Çevre ile İlgili Çalışmalar

Amaç                  :           Doğal çevre ile ilgili duygularını, düşüncelerini ve izlenimlerini iki boyutlu çalışmalara aktarabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, pastel boya

Yöntem               :           Uygulama, anlatım

Davranış              :    1.         Güzel bir çevre için taklitten uzak hayal gücünü geliştirici çalışmalar yapmak.

İşleniş                 :           c  Bir önceki gün yapılan resim tamamlanır.

Pastel boya ile boyama yapmaları istenir.

Hayal güçlerini kullanarak güzel bir çevre resmi yapmaları istenir.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışma panoya aktarılır.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Bildiği Ezgilerin Başlangıcı Bitişi

Amaç                  :           Bildiği ezgileri doğru söyleme.

Araç                   :           “Ninni” annem şarkısı

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Bildiği bir ezgiye doğru başlama, sürdürme, bitirme.

İşleniş                 :           c  Annem şarkısı öğretmen tarafından söylenir.

Şarkı öğretmen ve öğrencilerle birlikte söylenir.

Şarkı grupça söylenir.

Şarkıyı isteyenlere söylettirilir.

Değerlendirme     :           Şarkıyı en güzel söyleyen grup alkışlatılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Fıkra Anlatma

Amaç                  :           Düzeye uygun fıkraları anlatabilme.

Araç                   :           Öğrencilerin anlattıkları fıkralar

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :   1.         Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek.

İşleniş                 :   c          Öğrencilerin bildikleri ikinci sınıf seviyesine uygun fıkralar anlatırı­lır.

İsteyen öğrencilere anlattırılır.

Kaynak kitaptan fıkralar okunur.

Değerlendirme     :           Fıkra anlatırken tepkileri ölçülür.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Hizmetleri

Hedef                  :           İletişim hizmetlerini tanıyabilme

Araç                   :           Ünite köşesi

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Postahanede yapılan işleri söyleme/yazma.

Postacıların görevlerini söyleme yazma.

İletişimde telefonun işlevlerini söyleme.

İletişimde bilgisayarın / internetin, belgegeçer (faks) cihazının işlevlerini söyleme.

İşleniş                 :           c  Konu ders kitabından okutulup, anlattırılır.

Öğretmen tarafından tekrar edilir.

En yakın postahaneye gidip gözlem yapmaları ve gözlem sonunda gördükleri ve izlediklerini yazmaları istenir.

Konunun özeti yazdırılır.

Değerlendirme     :           Davranışların kazanılıp kazanılmadığını belirlemek için soruların sorulması.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü vb. 3-5 cümle ile anlatabilmek

Amaç                  :                Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaptan “Telefonla Görüşme” adlı metin.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :           1.  .

İşleniş                 :    c         Metin öğretmen tarafından örnek olarak okunur. Öğrenciler dinleme kurallarına uyarak dinlerler.

2-3 öğrenciye okutulur.

2-3 öğrenciye anlattırılır. Anlatan öğrencilerin kurallı ve anlamlı cüm­le­ler kurması gerektiği söylenir. Önce anlatımı iyi olan öğren­cilere, anlattırılır. Anlatımı zayıf öğrencilere ise yardımcı olunur.

Metin oyunlaştırılır. İki öğrenci görev alır. Karşılıklı telefon görüş­mesi yaptırılır.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin dinlemeye ilişkin davranışlarının gözlenmesi.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           İki Basamaklı Doğal Sayılar.

Hedef                  :           100’e kadar olan doğal sayıları kavrayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, doğal sayılar.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         En çok 99 elemanlı bir kümenin eleman sayısını yazma.

İşleniş                 :           c  Doğal sayıların en küçüğü ve en büyüğü yazdırılır.

Doğal sayılarla ilgili sorular cevaplandırılır.

Örnekler çoğaltılır.

Değerlendirme     :           Soruların cevaplarına göre eksiklerin giderilmesi.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Müziğimizde Ezgilerin Aynı, Farklı ve Soru-Cevap Kümeleri

Amaç                  :           Bildiği ezgilerin bölümlerini doğru söylemekten hoşlanabilme.

Araç                   :           “Yavru Kuş”, ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Şarkı söyleme, kulaktan öğretme.

Davranış              :   1.         Bildiği ezginin bölümlerinin doğru söylenip söylenmediğine dikkat etme.

İşleniş                 :           c  “Yavru Kuş” isimli şarkı yazdırılır.

Şiir halinde ezberletilir.

Şarkı şeklinde sınıfça ve grup grup söyletilir.

Şarkıyı söyledikçe doğru söylenip söylenmediği ve dikkat etmeleri söylenir.

Şarkıyı doğru söyleyince alkışlatılır.

Değerlendirme     :           Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Güzel Yazı

Amaç                  :           Bitişik eğik yazıyı geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

Araç                   :           Güzel yazı defteri, kalem.

Yöntem               :           Gösterip yaptırma.

Davranış              :    1.         Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

İşleniş                 :           Aşağıya yazılan şekilde defterlerine yaptırılır.

                                     

Değerlendirme     :           Yazıların kontrol edilmesi.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Kullanımı

Hedef                  :           İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme.

Araç                   :           Oyuncak telefon, zarf, mektup, ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap ,oyun oynama.

Davranış              :    1.         Mektup zarfında isim ve adresin yazılacağı yerleri gösterme.

Başkasının mektubunun açılmaması gerektiğini söyleme.

Telefonda konuşmaya örnekler verme.

Başkasının telefon konuşmasını dinlememe

Telefonda konuşurken uyulması gereken kuralları açıklama.

İşleniş                 :           Örnek getirilen mektup ve zarflar incelettirilir. İsim ve adres yazılan yerler gösterilir. Kitaptaki zarfların üzerindeki yazılar incelettirilir.

Oyuncak telefonlar ile telefon konuşması yaptırılır. Telefonda konuşma kuralları söylenir ve uygulattırılmaya çalışılır.

Mektubun ve telefonun kişisel iletişim aracı olduğu söylenir. Mektupların açılmaması ve başkalarının telefon konuşmalarını dinlememesi gerektiği söylenir.

Değerlendirme     :           Telefonla konuşurken hangi kurallara uymalıyız?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :                Kesirleri (1/10 kesirler)

Amaç                  :                1/10 Kesirlerini kavrayabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Problem çözme, anlatım

Davranış              :           1.  20 varlığın ............bulup yazma.

İşleniş                 :           c  Örnek problemler tahtada çözülür.

Öğrencilere çözdürülür.

Problem: 10 yumurtanın 1/2’i kırıldı. Kaç yumurta kaldı?

c     Problem şekil çizerek çözülür.

Problem: 20 elmanın 1/4 ini yedim. Kaç elma yedim?       1/4 çeyrek

c     Problem şekil çizerek çözülür.

Değerlendirme     :           20 cevizin 2/4’si kaç cevizdir? Bu problem öğrencilere yaptırılır.

 

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Kısa Bir mektup, Zarf Üstü, Kutlama Kartı Yazabilmek.

Amaç                  :           Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme.

Araç                   :           Zarf, dosya kağıdı.

Yöntem               :           Uygulama, anlatım.

İşleniş                 :           Öğrencilere zarf ve mektup örnekleri gösterilir.

Zarf yazarken yapmamız gerekenler söylenir ve yazdırılır.

Mektup yazmak için dosya kağıdı çıkarılır. Örneği tahtaya yazılır. Arkadaşlarından kime yazacaklarsa ona göre yazmaları istenir. Noktalama işaretleri ve yazım kuralları uygulattırılır.

Öğrencilerin yazdıkları mektuplardan örnekler gösterilir.

Değerlendirme     :           Beğenilen mektup öğrenci isterse okutulur.

 

Ders                   :           BEDEN EĞİTİMİ                                                         Süre: 40 + 40

Konu                   :           Araçsız Taklidi Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

Araç                   :           İp, okul bahçesi, “seke seke geldim”

Yöntem               :           Anlatım, oyun oynama.

Davranış              :   1.         Tek ayak üzerinde leylek gibi bekleme, sekme.

Dar bir alanda kendi ekseninde sıçrayarak dönme.

Paralel çizgilerin birinden diğerine tek ayakla sıçrama, çizgi üzerinde konma

İşleniş                 :           İp yere çizgi halinde yerleştirilir. Üzerinde denge alıştırmaları yaptırılır. Tek ayak üzerinde sekme ile ilgili oyunlar oynatılır. “Seke seke geldim” oyununun kuralları söyletilir. Ve oynatılır.

Değerlendirme     :           Kazanan grup alkışlatılır.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Kullanımı

Hedef                  :           İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Gazetede günce. haberlerin konularına göre bulunduğu bölümleri gösterme.

Radyo dinlerken, televizyon izlerken uyulması gereken kuralları açıklama

Posta kodunun önemini söyleme.

Belge geçer (faks) cihazının önemini söyleme.

İşleniş                 :           c  Öğrencilerin getirdikleri gazetelerden değişik haberler okunur.

Radyo dinlerken ve televizyon izlerken uyulması gereken kurallar söylenir. Ve uyulması istenir.

Posta kodu yazdırılır ve önemini anlatılır. 80360 (Kağıthane)

Belgegeçer (faks) cihazının fonksiyonu söylenir, önemi anlattırılır.

Ders kitabından okutulur ve anlattırılır.

Değerlendirme     :           Bulunduğumuz yerin posta kodunu öğreniniz.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Kurduğu 4-5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir soruya verdiği 5-6 kelimelik karşılık yazabilmek.

Amaç                  :                Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme.

Araç                   :           Ders kit “Kapıya Sahip olmak”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Metinle ilgili öğrencilerin hazırladıkları sorular yazılır.

Bu sorulara cevap verdirilir. Sorular ve cevaplar tahtaya yazdırılır.

Küçük Nasrettin’in annesi nereye gitmiş?

Komşu Nasrettin’den ne istemiş?

Nasrettin annesine giderken kapıyı neden çalmış?

Anlatalım yazalım bölümündeki sorular cevaplandırılır.

Değerlendirme     :           Annesi Nasrettin’e ne demiş?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Hedef                  :           Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Eldeli toplamayı gerektiren iki basamaklı iki doğal sayıyı alt alta yan yana toplayıp sonucu söyleyip yazma.

                               2.         Toplamaları 20’ye kadar olan üç doğal sayıyı toplayıp sonucu söyleme.

İşleniş                 :           Örnek işlemler tahtaya yapılır ve öğrencilere yaptırılır.

                                     

                                     

                                      24 + 19 = ?

 

Değerlendirme     :           26 + 57 = ?                      34 + 48 = ?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Bitişik Eğik Yazıya Geçiş Alıştırma Çalışmaları

Amaç                  :           Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

Araç                   :           Güzel yazı defterleri

Yöntem               :           Gösterip yaptırma, anlatım

Davranış              :   1.         Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

İşleniş                 :           Örnek çalışmalar tahtaya yazılır ve defterlerine yazdırılır.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin defterleri kontrol edilir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Güzel Yazı Çalışmaları

Amaç                  :           Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

Araç                   :           Güzel yazı defterleri

Yöntem               :           Gösterip yaptırma

Davranış              :           Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapmak.

İşleniş                 :   Yukarda yazılan çalışmaları defterlerine devam ederler. Son 10 dakika hafta sonu çalışmaları hakkında konuşulur. Kitap olmayan öğrencilere kitap verilir.

Bir önceki Türkçe dersine devam edilir.

Değerlendirme     :           Güzel yazanlara yıldız verilir.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Acil Telefonlar

Hedef                  :           Acil telefon bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitapları

Yöntem               :           Anlatım, kaynak kitap

Davranış              :    1.         Polis, acil servis, itfaiye ve jandarmanın telefon numaralarını söyleme.

                               2.         Acil telefon numaralarının hangi durumlarda kullanıldığını söyleme.

İşleniş                 :           c  Konu ders kitabından okutulup anlattırılır.

Yangın itfaiye 110, Polis 155, Jandarma 156, Sağlık danışma 184, acil servis (ambulans çağırma) 112

Acil telefon numaraları gereksiz yere meşgul edilmemelidir.

Telefon numaralarını ezberlemeleri istenir ve gerektiği yerde kullanmaları gerektiği söylenir.

Değerlendirme     :           İtfaiyenin telefon numarası kaçtır?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :                Sınıf Okul ve Çocuk Kitaplığından Yararlanabilmek

Amaç                  :                Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği güzel davranışları göstermek.

Araç                   :           Sınıf kitaplığı

Yöntem               :           Bireysel çalışmalar

İşleniş                 :           c  Sınıf kitaplığındaki kitaplar öğrencilere dağıtılır.

Sessiz okuma kuralları söylenir.

Sessiz okuma kurallarına uyarak okuma yazmaları istenir.

Değerlendirme     :           Öğrenci davranışları gözlenir.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Toplama İşlemleriyle İlgili Problemler

Hedef                  :           Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitaplar

Yöntem               :           Problem çözme, soru-cevap

Davranış              :    1.         İki basamaklı bir ve iki doğal sayının toplama işlemini gerektiren bir problem çözme.

                               2.         En çok üç basamaklı üç doğal sayının toplama işlemi gerektiren bir problem çözme.

İşleniş                 :           Örnek problem yazılır ve anlatılarak çözülür.

                                      Problem: Emre birinci gün 15 ikinci gün 20 sayfa kitap okudu. Üçüncü gün ise, 35 sayfa kitap okudu. Emre, toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

                                      Çözüm:                                              1. gün :           15

                                                                                               2. gün :           20

                                                                                               3. gün :        + 35

                                                                                                                       70 sayfa kitap okumuştur.

                                      Problem: Emine 8 yaşındadır. Babası Emine’den 26 yaş büyüktür. Emine ile babasının yaşları toplamı kaçtır?

                                      Çözüm:                                              Emine = 8 yaşındadır.

                                                                                               Babası = 8 + 26 = 34 yaşında

                                                                                                                          34

                                                                                                                      +    8

                                                                                                                          42   dir.

 

Değerlendirme     :           15 ve 9 sayılarını kullanarak toplama işlemini gerektiren bir problem yazınız.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Varlıkların İş ve Eylemlerini Bildiren Kelimeleri Kullanabilmek

Amaç                  :           Varlıkların özelliklerini, niteliklerini sayılarını yaptıkları işleri eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilmek.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitap

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :    c         Bazı öğrenciler koşturulur bazılarına yazı yazdırılır. Bazılarına da kitap okutulur örnekler çoğaltılır.

Bu öğrencilerin her yaptıkları sorulur. Böylece iş ve hareket bildiren sözcükler sezdirilir.

Burak kitap okudu

Otobüs durukta durdu

Hafta sonu pikniğe gideceğiz

Yemekten sonra dişlerini fırçalar

Kahvaltıda süt içerim

Önce iş ve eylem bildiren sözcükler olmadan okutulur. Sonra iş ve hareket bildiren sözcükler eklenir. İş ve hareket bildiren sözcüklerin önemi vurgulanır.

Değerlendirme     :           “Ninem bize masal anlattı” cümlesinde iş ve hareket bildiren sözcük hangisidir?

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Müziğimizde Ezgilerin Başlangıç, Bitiş ve Orta bölümü

Amaç                  :           Bildiği ezgilerin bölümlerini doğru söylemekten hoşlanabilme.

Araç                   :           Öğrendikleri Şarkılar

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Bildiği ezginin bölümlerinin doğru söyleyip söylenmediğine dikkat etme, hoşnut olma ve doğru söylememekten rahatsız olma.

İşleniş                 :           c  Annem şarkısının bölümleri söyletilir.

Başlangıç, bitiş ve orta bölümleri tek tek söylenir.

Öğrencilere diğer şarkılar söyletilir.

Değerlendirme     :           Annem şarkısının bitiş bölümü hangisidir?

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Kullanımı

Hedef                  :           İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme

Araç                   :           Gazete, dergi, kitap, oyuncak telefon, radyo.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Telefonla konuşurken uyulması gereken kuralları açıklama.

                               2.         Bir gazetede güncel haberlerin konularına göre bulunduğu bölümleri gösterme.

İşleniş                 :           c  Telefonla konuşurken uyulması gereken kuralları yazdırılır.

Önce ahize kaldırılır, sinyal sesi beklenir.

Aranacak numara tuşlanır.

Karşı taraf açınca “alo” denir.

Önce açan kişi kendini tanıtır, kiminle konuştuğunu sorar.

Konuşmanın amacı kısa cümlelerle gerçekleştirilir.

Teşekkür edip telefon kapatılır.

Bu kurallar oyunca telefonla uygulatılır.

Getiriline bir gazete üzerinde güncel haberlerin olduğu bölümler inceletilir. Spor, ekonomi ve kültür haberlerinin olduğu bölümler gösterilir.

Değerlendirme     :           Gazete, dergi ve kitapların incelenmesi.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                1.    Düzeye göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.

                                           2.    Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek.

Amaç                  :                1.    Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazandırmak.

                                           2.  Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaptan “Mektup” isimli metin, sözlük.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Metnin resmi yorumlatılır.

Metin örnek olarak okunur. 2-3 öğrenciye okutulur.

3-4 öğrenciye anlattırılır. Anlamlı ve kurallı cümle kurmaları ve olayların sıralamasına dikkat etmeleri istenir.

Resim ile metnin hangi bölümünün ilgili olduğu sorulur.

Enişte, terminal, ummak ve öğrencilerin tespit ettikleri sözcükler sözlükten buldurulur ve cümlede kullandırılır.

Metin ile ilgili hazırlanan sorular öğrenciler tarafından cevaplandırılır. Cevapların kurallı ve anlamlı cümleler ifade edilmesi istenir. Cevaplar tahtaya ve defterlerine yazdırılır.

Değerlendirme     :           Sözlükten yararlanma davranışlarının gözlenmesi.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Kesirlerle İlgili Problemler

Hedef                  :           1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/10 kesirleriyle problem çözebilmek.

Araç                   :           Kaynak kitaplar, ders araç-gereçleri.

Yöntem               :           Anlatım, problem çözme.

Davranış              :    1.         10 varlığın 1/2 ve 2/2 sini bulup yazma.

İşleniş                 :           c  Tahtada örnek problemler yapılır ve öğrencilere yaptırılır.

Örnek problemler çoğaltılır. Anlatılarak çözülür.

Değerlendirme     :           Problem çözümü sırasında görülen eksiklerin giderilmesi.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bilmeceler

Amaç                  :           Düzeye uygun bilmeceleri sorabilme-cevap verebilme.

Araç                   :           Bilmece kitapları.

Yöntem               :           Soru-cevap

Davranış              :   1.           Söz alarak konuşabilmek.

İşleniş                 :   c          Bilmece kitaplarından (Ev ve Sınıf Etkinlikleri Antolojisi) bilmece sorulur.

Öğrenciler söz alarak cevaplarlar, doğru cevap verenler alkışlatılır.

Değerlendirme     :           Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Araçlarının Kullanımı (tekrar)

Hedef                  :           İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme.

Araç                   :           Ünite köşesi, radyo, ders araç- gereçleri.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Radyo dinlerken, televizyon izlerken uyulması gereken kuralları açıklama.

                               2.         Belgegeçer (faks) cihazının önemini söyleme.

İşleniş                 :    c         Radyo ve televizyonlardan güncel olaylarla ilgili haberleri takip ettiği­miz söylenir. Bu programlardan çocuklara yönelik olanları tercih etme­leri gerektiği açıklanır.

Fazla radyo dinlemenin ve televizyon seyretmenin zararları söylenir.

Bu araçları kullanırken seslerinin fazla açılmaması gerektiği söylenir. Kulak sağlığı ve insanları rahatsız etmesi sebebiyle bu kurallara dikkat edilmesi gerektiği söylenir.

Belgegeçer (faks) cihazının önemi söylenir.

Konu kitaptan okutulup anlattırılır.

Değerlendirme     :           Televizyonu niçin belli uzaklıktan seyretmeliyiz?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Varlıkların tekil ve çoğulluğunu, hangi biçimde tekil, hangi biçimde çoğul olduğunu kavrayabilmek, adları yerine göre tekil ve çoğul olarak kullanabilmek.

Amaç                  :                Varlıkların tekil ve çoğul oluşunu kavrayarak adları, yerine göre tekil ve çoğul biçimlerinde kullanabilme.

Araç                   :           “Mektup” isimli metin, kaynak kitap

Yöntem               :           Soru-cevap, anlatım

Davranış              :           1.

İşleniş                 :    c         Metinde geçen bazı sözcükler tahtaya yazılır. Bu sözcüklerden birden fazla varlığı gösterenler yuvarlak içine alınarak tekil ve çoğul varlıklar farkettirilir.

Konuyla ilgili tahtada çalışma yaptırılır.

Değerlendirme     :           Sınıf çalışmalarında görülen eksikliklerin giderilmesi.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Hedef                  :           Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaplar

Yöntem               :           Soru-cevap, anlatım.

Davranış              :    1.         Eldeli toplamayı gerektiren iki basamaklı iki doğal sayıyı alt altı, yan yana toplayıp sonucu söyleyip yazma.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Hedef                  :           Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme.

Araç                   :           Kaynak kitaplar

Yöntem               :           Soru-cevap, anlatım.

Davranış              :    1.         Eldeli toplamayı gerektiren iki basamaklı iki doğal sayıyı alt altı, yan yana toplayıp sonucu söyleyip yazma.

İşleniş                 :           c  Yan yana toplama işlemiyle ilgili tahtada alıştırmalar yaptırılır.

Alıştırmalar çoğaltılır ve tahtada öğrencilere yaptırılır.

Değerlendirme     :           Eksiklerin giderilmesi.

 

Ders                   :           BEDEN EĞİTİMİ                                                         Süre: 40

Konu                   :           Araçsız Taklidi Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

Araç                   :           Okul bahçesi, ip.

Yöntem               :           Oyun oynama, bireysel çalışmalar

Davranış              :   1.         Paralel çizgilerin birinden diğerine, tek ayakla sıçrama, çizgi üzerinde diğer üzerine konma.

Çizgi, duvar, kalas ve jimnastik sırası üstünde yürürken çömelme, doğrulma.

Çizgi üzerinde yürürken baş üzerinde kitap taşıma.

İşleniş                 :   c          Yere çizilen paralel çizgilerin birinden diğerine sırayla sıçrama hare­ket­leri yaptırılır.

Bahçedeki duvar üzerinde çömelme doğrulma hareketleri yaparak yürürler. Bunu oyun haline getiririz. Hareketleri yapamayanlar elenir.

Son 10 dakika istedikleri oyunu oynamalarına izin verilir.

Değerlendirme     :           Öğrenilen hareketlerin uygulatılması.

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim

Hedef                  :           Yeni iletişim yollarını tasarlayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, plastik bardak ve ip

Yöntem               :           Deney, bireysel ve birlikte çalışmalar.

Davranış              :    1.         Basit malzemelerden iletişim araçları tasarlama.

                               2.         Okul duvar gazetesinin çocuk sayfasını kendine göre düzenleme.

İşleniş                 :   c          İki plastik bardağın tabanına ip bağlanarak basit malzemelerden iletişim aracı yapılır. Öğrencilerden biri dışarı çıkar bir öğrenci içeride kalır ve telefonla konuşuyormuş gibi konuşurlar.

Siyah kartonun üzerine yazdıkları şiir, tekerleme, bilmece faaliyet­lerini yapıştırmalarına izin verilir.

Değerlendirme     :           Duvar gazetesi hazırlanırken öğrencilerin davranışları gözlenir.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Sınıfta ve Kümede Konuşmacılar Sözlerini Kesmeden Dinleyebilmek

Amaç                  :                Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay ,film ve izleme beceri ve alışkanlığını kazandırmak.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, ders kit. Syf. 88 “Oyuncakçı Amca”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Şiirin resmi yorumlatılır.

Hazırlık çalışmaları yaptırılır. Oyunca konusunda konuşmaları sağla­nır.

Şiir örnek olarak okunur. 3-4 öğrenciye okutulur.

Şiirden ne anladıkları sorulur ve açıklamaları istenir.

Değerlendirme     :           Şiir kaç mısradan oluşmuştur?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Çıkarma İşlemi

Hedef                  :           20’ye kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitap

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap, problem çözme.

Davranış              :    1.         İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarma işlemindeki eksileni onluk ve birliklerine ayırma zihinden çıkarıp sonucu söyleme.

                               2.         İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı eksilenin birlik sayısına göre çıkanı iki sayısının toplamı şeklinde ayırarak zihinen çıkarıp sonucu söyleme.

İşleniş                 :           Problem: Bir simitçi, 18 simidin 13’ünü sattı. Geriye kaç simit’i kaldı?

                                      Çözüm: Toplam simit sayısı :     18  ®      1 onluk + 8 birlik

                                                  Satılan simit sayısı  : –  13   ®  – 1 onluk + 3 birlik

                                                                                               Kalan simit sayısı :        5            0 onluk + 5 birlik

                                      Problem: Eda 16 sayfalık kitabın 9 sayfasını okudu. Eda kaç sayfa daha okuyacak?

                                     

                                      Çözüm :               16            ®                                           10 + 6

                                                                                                       –  19             ®      –     3 + 6

                                                                                                             7                7 + 0 = 7

ÖRN.:        Alıştırmalar yaptırılır.

Değerlendirme:

18

–  12

…

14

–  11

…

17

–  19

…

13

–  7

…

16

–  8

…

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Artık Malzeme ile Çalışmalar

Amaç                  :           Artık malzemeleri tanıyabilme

Araç                   :           Bulaşık süngeri, ip pastel boya

Yöntem               :           Bireysel çalışmalar

Davranış              :   1.         Artık malzemelerin neler olduğunu söyleme.

                              2.         Artık malzemelerden nasıl yararlanabileceğini söyleme.

İşleniş                 :           Bulaşık süngerinden kedi yaptırılır.

Kedinin kulakları için ip kullanılır.

Pastel boya ile kaş-göz yaptırılır.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar köşeye yerleştirilir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Televizyon Seyretme

Amaç                  :           Televizyon izlerken uyulması gereken kuralları kavrayabilme.

Araç                   :           TV CD (Temel Reis)

Yöntem               :           TV seyretme

Davranış              :   1.         Düzeye uygun bir filmi izleyebilme.

İşleniş                 :           c  Öğrenciler salona götürülür.

VCD’de “Temel Reis” isimli CD izlettirilir.

Öğrencilerin kurallara uyup uymadıkları kontrol edilir.

Değerlendirme     :           Temel Reis’in düşmanı kimdir?

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Sözlü Değerlendirme

Hedef                  :           Düzeye göre hazırlanan sorulara cevap verebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, hazırlanan sorular.

Yöntem               :           Soru-cevap

Davranış              :    1.         Düzeye uygun hazırlanan sorulara cevap verebilmek.

İşleniş                 :           c  Eskiden insanlar nasıl haberleşirlerdi?

Haberleşme araçları nelerdir?

En kolay ve çabuk iletişim aracı hangisidir?

İletişim kurumlarında çalışan görevliler kimlerdir?

Telefonla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

Kişisel iletişim araçları nelerdir?

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Değerlendirme     :           Sözlü değerlendirme yapılacak.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye Uygun Belli Birkaç Konuda Konuşabilmek.

Amaç                  :                Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı düzeye uygun bir filmi öğrenilen bir yeri anlatabilmek.

Araç                   :           Karagöz ve Hacivat CD’si

Yöntem               :           TV izleme, anlatım.

İşleniş                 :           c  Birinci derste CD izlettirilir.

İkinci derste CD’de izledikleri “Karagöz ve Hacivat” anlattırılır.

Anlatmaya kalkan öğrencilerin önce istekli sonra da sıkılgan olmalarına dikkat edilir.

Konuşurken kurallara uymalarına ve olayları sıralamalarına dikkat edilir.

Değerlendirme     :           Karagöz ile Hacivat hangi konuda konuşuyorlardı?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Artık Malzemeler ile İlgili Çalışmalar

Amaç                  :           Artık malzemeler ile ilgili çalışmalar yapabilme.

Araç                   :           Makarna, ip, sulu boya

Yöntem               :           Anlatım, bireysel çalışma

Davranış              :    1.         Sağlık şartlarına uygun artık malzemeyi seçme.

                               2.         Seçilen artık malzemeyi kullanarak, çalışmalarında kullanma.

İşleniş                 :           c  Öğrencilerin getirdiği makarnalar, istenilen renklerle boyanır.

İpe tek tek dizilir ve bağlanır.

Makarnalardan meydana getirilen kolyeler takılır.

Değerlendirme     :           Beğenilen kolyeler gösterilir ve yapanlar alkışlatılır.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Müziğimizdeki Ezgilerin Bölümleri

Amaç                  :           Bildiği ezgilerin bölümlerini doğru söylemekten hoşlanabilme

Araç                   :           Taşıtlar Şarkısı

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Bildiği ezginin bölümlerini doğru söylemekten hoşnut olma.

İşleniş                 :           Taşıtlar şarkısı, grup grup söyletilir.

Taşıtlar şarkısı sınıfça söyletilir.

Taşıtlar şarkısı bölümleri gruplara ayrı ayrı söylettirilir.

Değerlendirme     :           En güzel söyleyen grup alkışlatılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bilmeceler

Amaç                  :           Düzeye uygun bilmeceleri sorabilme-cevap verebilme

Araç                   :           Kaynak kitap

Yöntem               :           Soru-cevap

Davranış              :   1.         Düzeye uygun sorulara cevap verebilme

İşleniş                 :           c  Öğrencilere kaynak kitaptan bilmeceler sorulur.

Dışı toptur içi sulu (karpuz)

Çekirdekleri dolu dolu avluda otlar (kabak)

Yer altında kırmızı kırmızı minare (havuç)

Dal ucunda kilitli sandık (ceviz)

Değerlendirme     :           Öğrencilerin konuşmaları izlenir.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Değerlendirme Soruları

Hedef                  :           Düzeye uygun hazırlanan soruları yazabilme.

Araç                   :           Hazırlanan sorular

Yöntem               :           soru-cevap

Davranış              :    1.         Düzeye uygun hazırlanan soruları yazmak.

İşleniş                 :           c  Konu ile ilgili sorular yazdırılır.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

İletişim ne demektir?

Kişisel iletişim araçları nelerdir?

Yazılı iletişim araçları nelerdir?

Görsel ve işitsel iletişim araçları nelerdir?

İletişim araçlarının gelişimini yazınız.

İnsanlar niçin iletişim kurarlar?

Postahanelerde hangi bölümler vardır?

İletişim kurumlarında çalışan görevliler kimlerdir?

Değerlendirme     :           Soru-cevapla değerlendirme yapılır.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :                Çıkarma İşlemleriyle İlgili Problem

Hedef                  :                En çok iki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, problem çözebilme.

Davranış              :           1.  Toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek iki işlemli bir problemi çözme.

İşleniş                 :           Problem: Bir çiftlikte 85 tavuk vardır. Çiftlik sahibi birinci gün 57, ikinci gün 17 tavuk sattı. Geriye kaç tavuk kaldı?

                                      Çözüm:                                              Birinci gün       57      tavuk                       85

                                                                                               İkinci gün     – 17      tavuk                    –  74

                                                                                                                       74   tavuk satıldı.                        11    tavuk kaldı.

                                      Problem: Bir toplama işleminde eksilen 25, çıkan 8 ise, fark kaçtır?

                                      Çözüm:         Eksilen                25

                                                       –  Çıkan                –   8

                                                                                                     Fark                    17 fark.

Değerlendirme     :          

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           5-6 Kelimelik Bir Soruya Cevap Verebilmek

Amaç                  :           Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilmek.

Araç                   :           “Oyuncakçı Amca” şiiri, ders araç gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Şiir bir defa okutulur.

Soruları deftere ve tahtaya yazdırılır.

Sorulara verilen doğru cevaplar tahtaya yazdırılır.

Oyuncakçıda hangi oyuncaklar daha çokmuş?

Çocuk onları görünce neler hissediyor?

O hangi oyuncaklarla oynamak istiyor?

Çocuk oyuncak tüfeği ne yapmış? Neden?

Değerlendirme     :           Bu şiir bize ne anlatmak istiyor?

 

Ders                   :           BEDED EĞİTİMİ                                                         Süre: 40 + 40

Konu                   :           Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, okul bahçesi

Yöntem               :           Oyun oynama

Davranış              :   1.         Çizgi ve iş üzerinde çeşitli şekillerde yürüme, dönme

İşleniş                 :    c          Çizgi ve ip üzerinde çeşitli şekillerde yürüyünüz ve kendi çevrenizde dönünüz diyerek denge alıştırmaları yaptırılır.

İki eşi seçilen öğrenciler karşılıklı çömelirler.

İşaretle birbirlerinin ellerinden tutarak dengelerini bozmaya çalışırlar. Dengesi bozulan öğrenciler oyundan çıkarılır.

Bir kişi kalana kadar oyun devam eder. En son kalan kişi alkışlatılır.

Değerlendirme     :           Öğrenci davranışları gözlemlenir.

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           İletişim Ünitesinin Tekrarı

Hedef                  :           Ünite konularının tekrarını yapabilme.

Araç                   :           Ünite konuları, sorular

Yöntem               :           Anlatım,soru-cevap

Davranış              :    1.         Ünite konularındaki eksikleri tamamlamak

İşleniş                 :           Ünite konularıyla ilgili sorular sorarım.

Kişisel iletişim araçları nelerdir?

Kimlerle ve nasıl iletişim kurarız?

İletişim hizmetlerinde, haberleşme işini neresi yürütür?

Muhabirini görevi nedir?

Telefonla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

Acil telefonları söyleyiniz. Polis? Acil servis?

Değerlendirme     :           Eksiklerin tamamlanması

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Sessiz Okumada Dudak Kıpırdatmadan Gözüyle İçinden Okuyabilmek

Amaç                  :                Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazandırmak.

Araç                   :           Sınıf Kitaplığındaki masal kitapları.

Yöntem               :           Anlatım.

İşleniş                 :    c         Bir ders sessiz okuma kuralları anlatılarak ve gözlemlenerek sınıf kitaplığında verilen kitaplar okutulur.

İkinci derste bazı öğrencilerin okudukları kitaptan anlatım yapmaları istenir. Öğrencilerin anlatım ve dinleme kurallarına dikkat edilerek dersin yapılması sağlanır.

Değerlendirme     :           Sessiz okuma kurallarına uyup uymadıkları gözlemlenir.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Hedef                  :           Çarpımları 50’ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım soru-cevap

Davranış              :    1.         2’nin 20’ye kadar, 4’ün 40’a kadar olan 3’ün 30’a kadar olan, katlarında belirtilen birini söyleyip yazma.

                               2.         Çarpımı 20’ye, 50’ye 40’a, 30’a kadar olacak şekilde, çarpmalardan biri 2, 5, 4, 3 olan çarpma işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Bitişik Eğik Yazıya Geçiş Çalış

Amaç                  :           Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapabilme.

Araç                   :           Güzel yazı defteri

Yöntem               :           Gösterip yaptırma, uygulama

Davranış              :   1.         Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çalışmaları yapma.

İşleniş                 :           c  Örnek çalışmalar tahtaya yapılır, defterlerine yaptırılır.

Aralarında gezilerek kontrol edilir.

Değerlendirme     :           Güzel yazanlara yıldız verilir.

 

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 

 

 


 

 

 

 

 

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

 

 

 

 

ÜNİTE                   :     7

 

SAYI                     :     6

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK PLÂNLAR

 

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Ünite Planlaması

Hedef                  :           Plânlı ve düzenli çalışmaya alışabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, resimler, broşürler.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Ünitenin adını, numarasını ve konularını yazabilmek.

                               2.         Ünite konularını kitaptan bulabilmek.

İşleniş                 :           c  Ünitenin adı, numarası söylenir, kitaptan buldurulur.

Konuları ve resimleri ders kitabından incelenir.

Getirilen broşür ve resimler incelenir.

Ünitenin adı, numarası, süresi ve konuları yazdırılır.

Değerlendirme     :           Bundan önceki ünitenin adını söyleyiniz.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Görülen, Yaşanan ve İzlenen Bir Olayı Kısaca Anlatabilmek

Amaç                  :                Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitebilecek, anlayabilecek gibi güçlük çekmeden kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilmek.

Araç                   :           Anlatım, yarıyıl tatili ve Kurban Bayramı.

Yöntem               :           Anlatım

İşleniş                 :           c  Birinci devre tatilinde yaşadıkları olayları anlatırlar.

Kurban Bayramı’nda yaşadıkları olaylar anlatırlar.

Yaşadıkları olayları 3-5 cümle ile yazmaları istenir.

Değerlendirme     :           Yazdıkları okutulur.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Çarpma İşlemleriyle İlgili Problemler

Hedef                  :           En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereç, kaynak kitaplar

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap, problem çözme.

Davranış              :    1.         En çok iki basamaklı bir doğal sayının 2,5,4, veya 3 ile eldesiz çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözme, yazma.

İşleniş                 :           Problem: 1 işçi günde 10 fidan dikmektedir. Bu işçi 5 günde kaç fidan diker?

                                      Çözüm:

                                      1. gün       10 fidan        5 x 10 = 50 fidan

                                      2. gün       10 fidan

                                      3. gün       10 fidan

                                      4. gün       10 fidan

                                      5. gün   + 10 fidan

                                                    50 fidan

                                             

                                      Problem  Bir aile günde 3 ekmek yemektedir. Bu aile yedi günde kaç ekmek yer?

 

Örnek problemler tahtada çözülür.

Değerlendirme     :           3 ile 9 sayılarını kullanarak çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problem yazınız.

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Gözleme Dayalı Çalışmalar

Amaç                  :           Yakın çevresiyle ilgili gözlemlerini, düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmalara aktarabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, pastel boya

Yöntem               :           .

Davranış              :   1.         Yaşadıkları olaylarla ilgili duygularını, düşüncelerini gerece aktarma.

                              2.         Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.

İşleniş                 :           c  Tatilde yaşadıkları olayları gerece aktarmaları istenir.

Bayramda yaşadıkları olaylardan ilginç ve onlar için güzel olan olayları gerece aktarmaları istenir.

Aralarında gezilerek kontrol edilir.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Şiir Okuma

Amaç                  :           Düzeye uygun ve sanat değeri olan şiirleri okuyabilme.

Araç                   :           “Hayvanları Seviyorum” şiiri

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :   1.         .

İşleniş                 :           c  Ünite ile ilgili Hayat Bil kitabından bir şiir okutulur.

Şiir önce istekli öğrencilere okutulur.

Sonra 2-3 öğrenciye okutulur.

Değerlendirme     :           Hayvanlara nasıl davranmalıyız?

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           7. Ünite, (Çevremizdeki Canlılar)

Hedef                  :           Ünite konuları ile ilgili gözlem ve inceleme yapabilmek

Araç                   :           Resimler, broşür, yazılar, canlı hayvanlar

Yöntem               :           Anlatım, gözlem-inceleme

Davranış              :    1.         Düzeye uygun şiirleri okuyabilmek

                               2.         Getirilen resim ve broşürleri incelemek

İşleniş                 :    c         Öğrencilerin getirdikleri resim, yazı, broşürlerle ünite köşesi oluştu­rulur.

Öğrencilerin getirdiği kuş ve balık gözlemlenir.

Getirilen bitkiler incelenir.

Oyuncak hayvanlar gösterilir. Getirilen resimler gösterilir.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin üniteye ilgilerinin gözlenmesi

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeylerine Uygun Tekerleme ve Şiirler Okuyabilme (öğrenciler ezberlemek için zorlanmamalıdır)

Amaç                  :                Dinleme, izleme, okuma yoluyla ilgili uyandırarak çevresini tanımak, sevme duygusunu kazandırmak.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 104 “Mevsimler” şiiri, sözlük

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Şiirin hazırlık sorusu yaptırılır.

Şiirin resimleri yorumlatılır.

Şiir örnek okunur, 3 defa okutulur.

Şiirin dörtlükleri açıklatılır.

Kalan sürede, şiirde anlamını bilmediklerin sözlükten buldurulması ve deftere yazdırılması.

Değerlendirme     :           Hangi mevsimde yağmurlar yağar ve çiçek açar?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Gözleme Dayalı Çalışmalar

Amaç                  :           Yakın çevresiyle ilgili gözlemlerini, düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmalara aktarabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, pastel boya

Yöntem               :           Anlatım, bireysel çalışmalar

Davranış              :    1.         Düşüncelerini, serbestçe kağıta aktarma.

İşleniş                 :           Yarı yıl tatilinde yaşadıkları olaylarla ilgili resim yapmışlardı. İkinci gün yaptıkları resimleri boyamaları istenir.

Resim yaparken bütün yüzeyi kullanmaları istenir. Bu resimleri boyarken hangi rengi seçeceklerine karar vermeleri istenir.

Değerlendirme     :           Beğenilen resimler panoya aktarılır.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Söylediğimiz Şarkıların Konu Özellikleri

Amaç                  :           Söylediğimiz şarkıların konu özelliklerine göre ayırt edebilme.

Araç                   :           Annem şarkısı

Yöntem               :           .

Davranış              :   1.         Söylediği şarkılardan doğa, sevgi, karanlık konulu olanların adını söyleme.

İşleniş                 :           Atatürk’ü anma töreninde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Okuma Bayramı gibi tören ve bayramlarda okunan şarkılar “Yurt, doğa, ana sevgisi, barış” gibi konuları anlatır. Daha önce öğrendikleri şarkılar konularına ayırarak söyletilir.

Annem şarkısı söyletilir ve konusu sorulur.

Değerlendirme     :           Kahramanlık konulu bir şarkı söyleyiniz.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Şiir Okuma

Amaç                  :           Düzeye uygun ve sanat değeri olan şiirleri okuyabilmek.

Araç                   :           Kaynak kitaplar

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :   1.         Şiirleri anlamına uygun okuyabilmek

İşleniş                 :           Kaynak kitaptan canlılar ile ilgili şiirler okunur. Öğrencilere bu şiirlerden seçilenler okutulur.

Değerlendirme     :           Ünite konularıyla ilgi kurulması.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Hayvanların Yaşayışı

Hedef                  :           Çevremizdeki hayvanları tanıyabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit, ünite köşesi, balık

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevresindeki hayvanların nelerle beslendiklerini söyleme, yazma.

Yeterince beslenemeyen hayvanların zayıflayıp hastalandığını söyleme.

Çevresindeki hayvanların nerelerde yaşadıklarını söyleme, yazma.

.

İşleniş                 :           Konu okutulup, anlattırılır.

Öğretmen tarafından kısaca özetlenir. Soru-cevapla konu pekiştirilir.

Kaynak kitaptan konu ile ilgili bölümler okutulur, konuşturulur.

Konunun kısaca özeti yazdrılır.

Değerlendirme     :           At ile koyun ne ile beslenir?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :                Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki ilişki

Hedef                  :                Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kitaplar,

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :           1.  Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpan bölme işleminden yararlanarak bulup yazma.

                                      2.  Bir bölme işleminde verilmeyen bölüneni çarpma işleminden yararlanarak bulup yazma.

İşleniş                 :           Çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için bölme işlemi yaparız.

 

                                     

 

Bölme işleminde bölüneni bulabilmek  için bölüm ve bölen çarpılır.

 

 


Değerlendirme     :          

                                     

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

Amaç                  :           Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlatılabilecek gibi güçlük çekmeden kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilmek.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 104 “Mevsimler” şiiri

Yöntem               :           Soru-cevap

İşleniş                 :           c  Şiir bir defa okutulur.

Şiirin soruları cevaplandırlır. Cevapların cümle halinde olması sağlanır. Cümle halinde söylenen doğru cevaplar tahtaya ve defterlerine yazdırılır.

Şiire göre bahar mevsiminin özellikleri nelerdir?

Okullarda ders hangi mevsimde biter?

Güz mevsiminde neler olur?

Kış mevsiminin özellikleri nelerdir?

Öğrencilerin hazırladıkları sorular ve cevapları yazdırılır.

Değerlendirme     :           Hangi mevsimde kar yağar?

 

Ders                   :           BEDEN EĞİTİMİ                                                         Süre: 40 + 40

Konu                   :           Araçlarla Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonun geliştirebilme

Araç                   :           Okul bahçesi, ip, “Leylek Gibi Sekme” oyunu

Yöntem               :           Oyun oynama

Davranış              :   1.         Çizgi ve ip üzerinde çeşitli şekillerde yürüme, dönme.

                              2.         Tek ayak üzerinde leylek gibi bekleme ve sekme

İşleniş                 :           c  Öğrenciler bahçede ikişerli sıra olurlar.

Yere çizilen çizgi üzerinde çeşitli şekillerde yürüme, dönme çalışmaları yaptırılır.

Leylek gibi sekme oyunu oynatırım.

Son 10 dakika serbest oyun oynamalarına izin verilir.

Değerlendirme     :           Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           .Hayvanların Yararları

Hedef                  :           Hayvanlardan yararlanma bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, gözlem, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevremizdeki hayvanlardan hangi besinleri elde ettiğimizi söyleme, yazma.

                               2.         Çevremizdeki hayvanların derisinden, yününden, gücünden neler yapıldığını ve nasıl yararlanıldığını söyleme/yazma.

.

İşleniş                 :           c  Çevrelerinde gördükleri hayvanların adları söyletilir.

Sabahleyin kahvaltıda yedikleri besinlerden hangilerinin hayvanlardan elde edildiği söylenir.

Konu okutulup anlattırılır. Ve kısaca özet yaptırılır.

Soru-cevapla konu pekiştirilir.

Hayvansal gıdaların önemi anlatılıır.

Değerlendirme     :           Koyunun nelerinden yararlanırız?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye göre hazırlanmış sözcüklerden yararlanabilmek.

Amaç                  :                Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazandırmak.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, 7. Ünitenin sözcükleri, sözlük

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           Ormanı koru, bahçe, park, beslenme, kök, çiçek, tohum, çimlenme gibi sözcükler sözlükten buldurulur. Cümlede kullandırılır. Öğrencilerin bilemedikleri sözcükler tespit edilir. Bu sözcüklerle ilgili çalışmalarda yapılır.

Değerlendirme     :           Tohum ve çimlenme ne demektir?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Bölme İşlemiyle ilgili Problemler

Hedef                  :           En çok iki basamaklı doğal sayıların, 2,5,4, ve 3’e kalansız bölme işlemini kullanarak problem çözme

Araç                   :           Ders araç/gereçleri, kaynak kit,

Yöntem               :           Anlatım, problem çözme.

Davranış              :    1.         En çok iki basamaklı bir doğal sayının 2,5,4, veya 3’e kalansız bölme işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma ve çözme.

İşleniş                 :           Problem: 20 tebeşir, 5 kutuya yerleştirmek istiyoruz. Her kutuya kaç tebeşir düşer?

                                      Çözüm:

                                     

 

                                      Problem: Öğretmen, sınıftaki 18 bayrağı 3 öğrenciye eşit olarak paylaştırdı. Her öğrenciye kaç bayrak düşer?

 

                                      Çözüm:

 

                                     

 

Değerlendirme     :           .

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Bitişik Eğik Yazı Büyük ve Küçük Harfleri

Amaç                  :           Küçük ve büyük bitişik eğik yazı harflerini yazabilme.

Araç                   :           Güzel yazı defterleri

Yöntem               :           Bireysel çalışmalar, anlatım.

Davranış              :   1.         Bitişik eğik yazıya geçiş için elips ve yaylar çizme.

İşleniş                 :          

                          ÖRN.:   Eğik yazıya geçiş çalışmaları yaptırılır.

 

                                          

 

Öğrenciler yazarken aralarında gezilerek kontrol edilir, yanlışları düzeltilir.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Doğal Çevreyi Tanıyabilme

Amaç                  :           Doğal çevreyi tanıyabilme.

Araç                   :           Kaynak kit.                                       

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :   1.         Saksıda veya bahçede küçük bitkiler yetiştirebilme

İşleniş                 :           Kaynak kitaptan doğal çevre ile ilgili ilginç bölümler okunur ve ilgileri çekilir. Öğrencilere doğal çevre ile ilgili ilginç olaylar anlatılır.

Değerlendirme     :           Doğal çevre ne demektir?

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Hayvanların Yararları

Hedef                  :           Hayvanlardan yararlanma bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevremizdeki hayvanların diğer yararlarına örnekler verme.

İşleniş                 :           c  Çevremizdeki hayvanların yararları tekrar edilir.

Diğer hayvanların yararları anlattırılır.

İpek böceğinden ipek, arıdan bal vb. gibi hayvanların yararları anlattı­rılır.

Öğrencilerin kendilerinin gördükleri, hayvanların yararları ile ilgili tespitleri varsa kaynak kitaptan okuyup anlatmaları istenir.

Değerlendirme     :           Arının yararları nelerdir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Adları durumlarına uygun biçimleriyle sözül ve yazılı anlamda kullanabilmek

Amaç                  :                Tür adlarını, özel adları tanıyabilme, bunları adın durumlarına uygun biçimleriyle kullanabilmek.

Araç                   :           “Mevsimler” şiiri, kaynak kit.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           Dilimizi öğrenelim bölümündeki alıştırmalar yaptırılır. Aşağıdaki cümlelerde kırmızı kalemle yazılan isimlerin hangi ekleri aldıkları söyletilir ve yazdırılır.

Yazın herkes denize gider                          -e eki

Ben ilkbaharı çok severim.                          -i eki

Kışın karda kızak kayarız.                          -de eki

Çocuklar okuldan geliyor.                           -den eki

Ev, evi eve evde evden

Kış kışı kışa kışta kıştan

Okul okulu okula okulda okuldan

Bu örnekler tahtada yaptırılır.

Değerlendirme     :           “Baharda kuşlar öter” cümlesinde bahar sözcüğü hangi eki almıştır?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Ölçüler

Hedef                  :           Kütle bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kg. terazi

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Kütle ölçerken kullanılan araçları söyleme

Verilen ölçme arasından belirtilen bir kütle ölçü aracını gösterme.

Katı maddelerin kütlesini ölçerken, hangi ölçü biriminin kullanıldığını söyleme.

Kütle ölçme araçları arasından bir kilogramı gösterme, kilogramın kısaltılmış gösteriminin “kg” olduğunu yazma.

Bir ölçme sonucunu “kilogram” veya yarım kilogram kelimelerini kullanarak yazma.

Ölçülen bir kütleyi kısaltılmış gösterimiyle yazma.

İşleniş                 :    c         Kütlelerini tartarak ölçtüğümüz maddelere örnek verilir, pirinç, şeker, fasulye, armut, muz, gibi maddeler

Tartı aracı olarak ,terazi, kantar ,baskül gibi araçların kullanıldığı söylenir ve örnek gösterilir.

Kütle ölçü biriminin kilogram olduğu söylenir.

Kilogram kısaca “kg” ile gösterilir.

1 kg: bin gramdır. Bin gram: 1 kg’dır.

1 kilogramın yarısı beş yüz gramdır.

2 yarım kg, 1 kg eder.

Dolapta 8 tane yarımşar kg’lık bulgur paketleri var. Bulgur paketleri toplam kaç kg eder?

2 yarım kilogram, 1 kg eder.

Değerlendirme     :           Dolapta 8 tane yarımşar kg’lık bulgur paketleri vardır. Bulgur paketlerinde toplam kaç kg bulgur vardır?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Kitapla Göz Arasındaki Uzaklığı Göz Sağlığına Uygun Olarak Ayarlayabilmek

Amaç                  :           Sınıf, okul çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan vb. yararlanma, istek, beceri ve alışkanlığını kazadırmak.

Araç                   :           Sınıf kitaplığındaki hikaye ve masallar

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Sınıf kitaplığındaki hikayeler ve masallar dağıtılr.

Sessiz okuma kuralları anlatılır.

Sessiz okuma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilir.

Değerlendirme     :           Okuduğunuz hikayenin yazarı kimdir?

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Sayısma ve Tekerlemelerin Konu ve Hız Özellikleri

Amaç                  :           Sayısma ve tekerlemeleri konu ve hız özelliklerine göre ayırt edebilme.

Araç                   :           Tekerlemeler

Yöntem               :           Şarkı söyleme.

Davranış              :   1.         Bildiği sayısma ve tekerlemelerin konu ve hız özelliklerini belirtme.

İşleniş                 :           Sayısma ve tekerlemeler genellikle çabuk hızda söylenir. Bizi güldüren, şaşırtan özelliklere sahiptir.

Değerlendirme     :           Tekerleme ve sayışmaların konu ve hız özellikleri söylenir (portakalı soydum)

 

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Deprem Konusu

Hedef                  :           Belirli gün ve haftaların farkına varabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Düzeye uygun metin ve şiirleri okuyabilmek.

İşleniş                 :           c  Konu ile ilgili kaynak kitaplardaki yazılar okutulur.

Konu ile ilgili resimler gösterilir. Depremden korunma yolları anlatılır.

Konunun önemini anlatan şiirler okunur.

Soru-cevapla neler yapabilecekleri sorulur. CD’de izledikleri görüntüler anlattırılır.

Değerlendirme     :           Depremden korunmak için neler yapmalıyız?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeylerine uygun okuma parçalarını dinleyenleri sıkmadan doğal bir sesle ve doğru olarak okuyabilmek, (duraklama, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek)

Amaç                  :                Dinleme, izleme, duyma yoluyla ilgi uyandıracak çevresini tanımak, sevme duygusunu kazandırmak.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 108’de “Pinokya” metni

Yöntem               :           Anlatım, dramatizasyon

İşleniş                 :           c  Metnin hazırlık çalışmaları yaptırılır.

Resim yorumlatılır.

Metin örnek olarak okutturulur ve 3-4 defa okutulur.

Metin (Pinokyo) anlattırılır. Dramatizasyon yaptırılır.

Metnin üzerinde dil bilgisi çalışması yaptırılır.

 

Değerlendirme     :           Metnin başlığı nedir? Metin bize ne demek istiyor?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Grafikler

Hedef                  :           Şekil grafiğini kavrayabilme

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         En çok 50 varlığa ait ve her bir şekli, 2, 5, veya 10 varlığı gösteren üç satırlık şekil grafinin kaç varlığı gösterdiğni söyleyip yazma.

İşleniş                 :           c  Kitaptaki alıştırmalar yaptırılır.

                                          

 

Bir kitaplıkta 25 tane öykü kitabı, 20 tane masal kitabı, 15 tane de boyama kitabı blunmaktadır. Bunları şekil grafiği ile gösterdik.

Toplam kitap sayısı 25+20+15=60’tır.

Değerlendirme     :           Yukardaki şekilde kaç tane masal kitabı vardır?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Kağıt ve kağıt işleri

Amaç                  :           Kağıt ve kağıt işlerini tanıyabilme

Araç                   :           Karton, elişi kağıdı, makas, yapıştırıcı.

Yöntem               :           Bireysel çalışmalar

Davranış              :   1.         Kağıt çeşitlerini söyleme

Kağıdın teknik özelliklerini söyleme

Kağıt işlerinde kullanılan araç-gereçleri, yöntemini, gösterme

İşleniş                 :           c  Öğrencilere yaptırılacak güneş figürü gösterilir.

Kartonun kesiliş ve katlanış şekli gösterilir.

Elişi kağıdından güneşin ortasına yerleştirilen parça kesilir.

Kartonun ortasına elişi kaıdı yapıştırılır.

Yapamayan öğrencilere yardım edilir.

 

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalarla sınıf süslenir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           .Şarkı Söyleme

Amaç                  :           Şarkıları anlam ve ritmine uygun söyleyebilme.

Araç                   :           Ağaç Türküsü

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Şarkıların anlamına uygun söyleyip söylenmediğine dikkat etmek

İşleniş                 :           c  Şarkıları anlam ve ritmine uygun söyleyebilme.

Grup grup ve sınıfça söyletilir.

Öğrenciler solo olarak şarkı söylerler.

Değerlendirme     :           Şarkının anlamına ve ritmine uygun söylenmesi.

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Yeşilay Haftası

Hedef                  :           Belirli gün ve haftaların farkına varabilme.

Araç                   :           Kaynak kit, ders araç-gereçleri

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap, rol yapma

Davranış              :    1.         Düzeye uygun şiirleri okuyabilmek

                               2.         Haftanın anlam ve öneminin farkına varabilmek

.

İşleniş                 :           c  Kaynak kitaptan konu okutulup anlattırılır.

Kitaptan şiirler okutulur.

Konu ile ilgili oyun oynatılır.

Konu ile ilgili kısaca özet yazdırılır.

Değerlendirme     :           Beğenilen şiir ve yazılar panoya aktarılır.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Düzeye göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.

Amaç                  :                Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazandırmak.

Araç                   :           Ders kit. “Pinokya Okula Gidiyor” metni, sözlük.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Metin bir defa okutulur.

Anlamlarını bilmedikleri sözcükler tesbit edilir, öğrencilere sorulur. Bu sözcükler sözlüklerden buldurulur. Anlamları ile birlikte cümlede kullandırılır ve tahtaya, defterlerine yazdırılır. Sözcükler şunladır: Kutla, onardı, sabırlı ol, uslu, övünmek.

Kalan zamanda metnin soruları cevaplandırılır.

Değerlendirme     :           Metnin başlığı kaç sözcükten oluşmuştur?

 

Ders                   :           RESİM İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Kağıt ve kağıt işleri

Amaç                  :           Kağıt ve kağıt işlerini tanıyabilme

Araç                   :           Karton kağıdı, elişi kağıdı makas yapıştırıcı

Yöntem               :           Bireysel çalışmalar, anlatım

Davranış              :    1.         Kağıtlarla çalışma yöntemini söyleme.

İşleniş                 :           Bir önceki gün yapılan çalışmaya devam edilir (güneş yapılır). Yapamayan öğrencilere yardım edilerek çalışmalarını bitirmeleri sağlanır.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar sınıfta gösterilir, teşekkür edilir.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Okulda Öğrendiğimiz Müzikler

Amaç                  :           Okulda öğrendiği oyun müziklerini hızlarına göre ayırt edebilme.

Araç                   :           Müzik kit. “Yurdumda” Şarkısı

Yöntem               :           Şarkı söyleme, anlatım

Davranış              :   1.         Okulda öğrendiğiniz oyun müziklerinden yavaş, çabuk olanların adlarını söyleme.

İşleniş                 :    c         Öğrendikleri oyun müziklerini söyletirim. Kutu kutu pense, Yağ Satarım, Bal satarım gibi oyun müzikleri söyletilir. Bunlardan yavaş ve çabuk olanlarının adları söyletilir.

Yurdumda şarkısı söylenir. Sözleri yazdırılır.

Grup grup ve sınıfça söyletilir.

Değerlendirme     :           Yağ Satarım, Bal Satarım oyun müziği hangi hızda söylenir?

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bitki ve Çiçek Yetiştirme

Amaç                  :           Doğal çevreyi tanıyabilme

Araç                   :           Fasulye, nohut tohumu, su.

Yöntem               :           Deney, anlatım

Davranış              :   1.         Tohum ile bitki arasındaki ilişkiyi söyleme.

İşleniş                 :           Fasulye, nohut tohumu alınır. Islak pamuğun içine yerleştirilir. Karanlık bir yerde (ışık almayan) bir süre bekletilir. Çillendiği zaman bir saksıya koyulur. Çocukların çevreyi tanırken duydukları sevince ortak olunur.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin çevre ile ilgili bilinçlendirirmesi.

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Bitkiler

Hedef                  :           Bitkileri tanıyabilme

Araç                   :           Çiçek, kaynak kit, tohum (fasulye, nohut)

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevresindeki yetişen bitkilerin adını söyleme/yazma.

Bitkilerde, kök, gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveyi gösterme.

Tohum ile bitki arasındaki ilişkiyi söyleme.

Bitkilerin hangi kısımlarında besin depoladıklarını söyleme.

.

İşleniş                 :           c  Çevrelerinde, evlerindeki bitkilerin adını söylerler.

Sınıfa getirilen çiçek üzerinde kök, gövde, dal, yaprak çiçek gösterilir.

Getirilen tohumlar gösterilir, adları söyletilir. Çimleme olayı beraber yapılarak izletilir.

Değerlendirme     :           Bitkilerin besinlerini depoladıkları yerleri söyleyiniz.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40 + 40

Konu                   :                Geometri

Amaç                  :                Varlıkların ayırt ve köşelerini tanıyabilme.

Araç                   :           Üçgen prizma, küp, dikdörtgen prizma, üçgen prizmalar.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :           1.  Kare prizmaya benzeyen varlıkların ayrıt ve köşelerini gösterip söyleme.

                                      2.  Üçgen prizmaya benzeyen varlıkların ayrıt ve köşelerini gösterip söyleme.

İşleniş                 :           c  Küpün ayrıt ve köşeleri gösterilir, sayılır.

       8 köşesi ve 12 ayrıtı vardır. 6 düz ve eş yüzeyi vardır.

Dikdörtgenler prizmasının ayırt ve köşeleri gösterilir, beraber sayılır.

       8 köşesi, 12 ayrıtı vardır.

Kare prizmaya benzeyen varlığın köşe ve ayrıtları saydırılır.

       8 köşesi ve 12 ayrıtı vardır.

Üçgen prizmasına benzeyen varlığın ayrıt ve köşeleri saydırılır. 6 köşesi 9 ayrıtı vardır.

Değerlendirme     :           Dikdörtgenler prizmasının ayrıt ve köşe sayısı kaçtır?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

Amaç                  :           Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilmek.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 108, Pinokyo Okula Gidiyor.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :    c          Metnin soruları cevaplandırılır. Tahtaya ve defterlerine cümleler halinde soru ve cevapları yazdırılır.

Yaşlı adamın yaptığı kukla neden onu şaşırtıyor?

Pinokyonun ayakları neden kırılmış?

Pinokyo, nasıl birisi olmaya karar vermiş?

Yaşlı adam, kitabı nasıl almış?

“Pinokyo okula gidiyor” isimli metin bize ne anlatmak istiyor?

Değerlendirme     :           Soruları yazarken noktalama işaretinin doğru kullanılması kontrol edilir.

 

Ders                   :           BEDEN EĞİTİMİ                                                         Süre: 40 + 40

Konu                   :           Araçlarla Denge Alıştırmaları

Amaç                  :           Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

Araç                   :           Okul bahçesi, Elinden Top Tutanı Tut oyunu

Yöntem               :           Oyun oynama, bireysel çalışmalar

Davranış              :   1.         Dar bir alanda, kendi ekseninde sıçrayarak dönme.

                              2.         Paralel çizgilerin birinden diğerine, tek ayakla sıçrama, çizgi üzerinde diğer ayak üzerine konma.

İşleniş                 :           c  Öğrenciler okul bahçesinde sıra olurlar.

Isınma hareketleri yaptırılır.

Öğrenciler kendi etraflarında sıçrayarak dönme hareketleri yaptırılır.

Bahçeye çizilen paralel çizgilerin birinden diğerine sıçrama ve çizgi üzerinde diğer ayak üzerine konma hareketlerini yaptırılır.

Yere düz çizgi gibi yerleştirilen ip üzerinde denge hareketleri yaptırılır.

Elinde top tutanı tut isimli oyun anlatılır. Öğrenciler 3 gruba ayrılır. Oyun oynamaları için serbest bırakılır.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin birbirlerine karşı davranışları gözlenir.

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Bitkilerde Büyüme

Hedef                  :           Bitkilerin büyüme şartları bilgisi

Araç                   :           Çiçek, su, toprak, tohum

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap, deney

Davranış              :    1.         Tohumun çimlenmesinde nelere ihtiyaç olduğunu söylenir.

Bitkilerin büyümesi için güneş, hava, toprak, suya ihtiyaç olduğunu söyleme/yazma.

Bitki yeterli su alamaz ise ne olacağını söyleme.

Yağmurun, bitkilerin büyümesine etkisi olduğunu söyleme.

Aşırı yağmurların, bitkilere zarar verdiğini söyleme.

.

İşleniş                 :    c         Tohum çimlenmesi için neler yapılmalı, öğrencilerle birlikte yapılarak gösterilir.

Aynı türden getirilen bitkilerden birine su dökülmez. Böylece bitkilerin susuz büyüyemeyeceği gösterilir.

Yağmurun bitkilerin büyümesinde etkisi söylenir.

Konu okutulup anlattırılır ve soru-cevapla pekiştirilir.

Değerlendirme     :           Bitkilerin büyümesi için neler gereklidir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Varlıkların iş ve eylem bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilmek

Amaç                  :                Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilmeleri.

Araç                   :           “Pinokya Okula Gidiyor” metni

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Metnin dilimizi öğrenelim bölümü yaptırılır.

Aşağıdaki cümlelerin iş ve eylem bildiren sözcüklerinin altını çiziniz.

Bugün yeni bir kitap aldım.

Babam, eve erken geldi.

Ayşe, pazardan elma almış.

Metinden iş ve hareket bildiren sözcükler buldurulur.

Varlıkların özelliklerini bildiren sözcükler okuma parçasından buldurulur.

Yaramaz bir kuklaydı.

Yaşlı adam, onun kırık ayaklarını onardı.

Uslu bir kukla olacağım.

Değerlendirme     :           “Pinokyo Okula Gidiyor” cümlesinde iş bildiren sözcük hangisidir?

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Varlıklar Arası İlişkiler

Hedef                  :           Yan yana sıralanmış varlıkların sağda, solda, ve arada olmaları bakımından ayırt edebilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         İki varlıktan sağda ve solda olana belirten varlığa göre gösterip işaretleme.

Üç varlıktan en sağda, en solda ve arada olanı gösterip işaretleme.

Bir varlığın diğer bir sağına, soluna veya arasına yerleştirme.

İşleniş                 :           Ders kit. Alıştırmalar yaptırılır.

 

                                     

 

                                      Elmaya göre en solda olan varlık  :............................................

                                      Elmaya göre sağda olan varlık     :............................................

 

                                     

 

                                      Kitaba göre en solda olan varlığı söyleyiniz.

Örnekler çoğaltılır.

Değerlendirme     :           Yukardaki şekilde topa göre en sağda olan varlık hangisidir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :           Bitişik Eğik Yazı

Amaç                  :           Küçük ve büyük bitişik eğik yazı harflerini yazabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, güzel yazı defteri

Yöntem               :           Anlatım, sour-cevap

Davranış              :   1.         Kılavuz karton yardımıyla küçük ve büyük bitişik yazı harfleri yazabilmek.

İşleniş                 :           Büyük bitişik eğik yazı harflerini yazdırırım.

 

 

Harflerin örneği tahtaya yazılır, defterlerine yazmaları, istenir.

ÖRN.: (Örnek yazılacak)

Değerlendirme     :           Aralarında gezilerek kontrol edilir hataları düzeltilir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bitkilere Zarar Vermeme

Amaç                  :           Çevresindeki bitkilerin önemini kavrayabilme.

Araç                   :           Bitki örnekleri

Yöntem               :           Anlatım

Davranış              :   1.         Bitkilerin yararlarını söyleme

İşleniş                 :           c  Bitkilerin bize sağladığı yararları anlatılır.

Bitkileri nasıl korumamız gerektiği söylenir.

Bitkilere zarar verenlerin uyarılması gerektiği söylenir.

Değerlendirme     :           Ağaçların yararları nelerdir?

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Bitkilerde Büyüme

Hedef                  :           Bitkilerin büyüme şartları bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit.

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Yağmurun, bitkilerin büyümesine etkisini söyleme

                               2.         Aşırı yağmurların, bitkilere zarar verdiğini söyleme.

İşleniş                 :   c          Ormanlardaki, dağlardaki bitkiler, yağmur sayesinde su ihtiyacını karşılar. Eğer bitkilerin su ihtiyacı karşılanmazsa kurur ve ölür. Fazla su, tohuma ve bitkiye zarar verir. Aşarı yağan yağmurlar selleri oluşturur ve bu seller bazı bitkilerin çürümesine ve ölmesine sebep olur.

Konunun kısaca özeti yazdırılır.

Değerlendirme     :           Fazla suyun bitkiye ne gibi zararı olur?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40

Konu                   :                Dinlenen, izlenen, okunan söyküye ya da masala başlık bulabilmek.

Amaç                  :                Sınıf, okul çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan vb. yararlanma, istek, beceri ve alışkanlığını kazandırmak

Araç                   :           “Eskici”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Seçilen bir öykü okunur.

Öykünün sonuna kadar dinlenmesi sağlanır.

Bu öyküye en güzel başlığı bulalım diyerek başlık bulma çalışmaları yaptırılır.

Değerlendirme     :           Öyküye uygun başlık bulan öğrenci alkışlatılır.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Ritmik Saymalar

Hedef                  :           50’den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         50’den başlayarak geriye doğru sıfıra kadar ikişer ritmik sayabilme.

                               2.         50’ye kadar olan sayılar arasında verilen bir doğal sayıdan başlayarak geriye doğru belirtilen bir doğal sayıya kadar ikişer ritmik sayma.

İşleniş                 :   c          50’den başlayarak 0’a kadar geriye doğru sayma çalışmaları yaptırırım.

Önce beraber, sonra grup grup, daha sonra da geriye sayabilenlere saydırırım.

50’den başlayarak 36’ye

50’den başlayarak 22’ye

50’den başlayarak 18’e

50’den başlayarak 10’a

50’den başlayarak 6’ya kadar geriye doğru ikişer ritmik sayma çalışmaları yaptırılır.

Değerlendirme     :           46’dan başlayarak geriye doğru ikişer sayınız.

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :           Televizyon ekranına ve film perdesine uygun uzaklıkta oturabilmek.

Amaç                  :           Dinleme, izleme, okuma yoluyla ilgi uyandıracak çevresini tanımak, sevme duygusunu kazandırmak.

Araç                   :           “Küçük Kahramanlar” isimli cd

Yöntem               :           TV izleme, anlatım.

İşleniş                 :   c          I. Derste “Küçük Kahramanlar” izletilir. İzletilirken ekranına uygun uzaklıkta oturmaları sağlanır.

2. Derste izlenen filmin anlatılması söylenir.

Değerlendirme     :           Küçük Kahramanların adları nelerdir?

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Söylediğimiz Şarkıların Konu Özellikleri

Amaç                  :           Üniteler, belirli gün ve haftlarla ilgili şarkıları konu özelliklerine uygun söyleyebilme.

Araç                   :           “Yurdumda” şarkısı

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Söylediği şarkılardan kahramanlık, doğa, sevgi konulu olanların adını söyleme.

İşleniş                 :           c  “Yurdumda” şarkısının sözleri yazdırılır.

Üniteyle ilgili bağlantı kurulur, anlamına uygun tekrarlatılır.

Sınıfça, grup grup  ve solo söyleyebilenlere söyletilir.

Değerlendirme     :           Yurdumda şarkısı hangi üniteyle ilgilidir?

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Bitkilerin Yararları

Amaç                  :           Bitkilerden yararlanma bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatı, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevremizde yiyecek olarak yararlandığımız bitkilerin adını söylemme/yazma.

                               2.         Bitkilerin hangi kısımlarının yenildiğini söyleme/yazma.

İşleniş                 :           c  Konu okutulup anlattırılır.

Meyvelerini sebze olarak kullandığımız bitkiler, söyletilir ve yazdırılır. Domates, biber, patlıcan, kabak.

Yapraklarını sebze olarak kullandığımız bitkiler: ıspanak, soğan, pırasa, marul, lahana, maydanoz.

Toprak altı gövdelerini sebzelerini olarak kullandığımız bitkiler: patates, yer elmesi. Meyvelerini yediğimiz bitkiler, yazdırılır. 

Meyve ve tohumlarından yağ elde edilen bitkiler yazdırılır.

Soru ve cevapla konu pekiştirilir.

Değerlendirme     :           Hangi bitkiden yağ elde edilir?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Sınıfta ve kümede konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

Amaç                  :                Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay film vb. izleme beceri ve alışkanlığını kazandırmak.

Araç                   :           Ders kit. Syf. 101’de “Hacivat’ın Bilmecesi”

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :           c  Hazırlık çalışması yaptırılır, resmi yorumlatılır.

4 öğrenciye okutulur, dramatize ettirilir.

Anlatabilen öğrenciler alkışlatılır.

Değerlendirme     :           Diyalogun yazarı sorulur.

 

Ders                   :           MATEMATİK                                                              Süre: 40

Konu                   :           Ritmik Saymalar

Hedef                  :           100’e kadar ikişer, dörder ve üçer ritmik sayabilme.

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         2 veya 2’nin 3 veya 3’ün 4 veya 4’ün katı olan bir doğal sayıdan başlayarak 2’şer, 4’er, ve 3’er ritmik sayma.

İşleniş                 :           c  14’ten başlayarak 100’e kadar 2’şer ritmik sayma çalışması yaptırılır.

16’dan, 32’den başlayarak 100’e kadar 4’er ritmik sayma yaptırılır.

15’ten, 30’dan başlayarak 100’e kadar 3’er ritmik saydırılır ve yaptırılr.

72’den 99’a kadar 3’e7 ritmik saydırılır.

4’ten 40’a kadar 4’er ritmik saydırım.

64’ten 100’e kadar 4’er ritmik saydırırım.

Örnekler çoğaltılır.

Öğrenciler 2’şer, 4’er ve 3’er saydırılır.

Değerlendirme     :           62’den başlayarak 100’e kadar 3’er sayarken 3. defada hangi sayıyı söyleriz?

 

Ders                   :           RESİM-İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Değişik Duyguları İfade Edice Çalışmalar

Amaç                  :           Sevinç, üzüntü, coşku, neşe, gülme, ağlama, kızgınlık vb. duyguları, değişik malzemeleri kullanarak ifade edebilme.

Araç                   :           Karton, boya

Yöntem               :           Anlatım, bireysel çalışma.

Davranış              :   1.         Çevresindeki kişilerle ilgili gözlem yapma.

Değişik yüz ifadelerini taklit etme.

Çalışma için gerekli malzemeleri hazırlama.

İşleniş                 :    c         Öğrenciler çevrelerinde gördükleri değişik yüz ifadelirini taklit ederler palyaço vb.

Çalışma için gerekli malzemeler hazırlanır.

Arkadaşlarından çok beğendikleri öğrencilerin yüz ifadelerini taklit ederler.

Değerlendirme     :           Öğrencilerin davranışları gözlenir.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bitki ve Çiçek Yetiştirme

Amaç                  :           Bitkileri korumak için neler yapmamız gerektiğini söyleyebilme.

Araç                   :           Kavanoz, su bitkisi, deniz kumu.

Yöntem               :           Deney

Davranış              :   1.         Bitkilerin büyüme şartlarını söyleme.

İşleniş                 :           c  Kavanozun içine hazırlanan tohumu yerleştiririz.

İçine su bitkisini de koyarız.

Su bitkisinin gelişimini takip ederiz.

Değerlendirme     :           Su bitkisi nerede yetişir?

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Bitkilerin Yararları

Hedef                  :           Bitkilerden yararlanma bilgisi

Araç                   :           Ders araç-gereçleri, kaynak kit

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

Davranış              :    1.         Çevremizde yakacak, yiyecek, ilaç ve süs olarak yararlandığımız bitkilerin adını söyleme.

İşleniş                 :           c  Konu okutulup anlattırılır.

Soru-cevapla pekiştirilir.

Kısaca özet yazdırılır.

Hangi bitkilerden yakacak olarak yararlanırız?

Hangi bitkilerden yiyecek olarak yararlanırız?

Hangi bitkilerden ilaç olarak yararlanırız?

Değerlendirme     :           Hangi bitkilerden süs olarak yararlanırız?

 

Ders                   :           TÜRKÇE                                                                    Süre: 40 + 40

Konu                   :                Bu sınıfın kulanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

Amaç                  :                Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarına uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme.

Araç                   :           Ders kit. “Hacivat Bilmecesi” sözlük

Yöntem               :           Anlatım, soru-cevap

İşleniş                 :    c         Konuda geçen sözcüklerden, anlamlarını bilmedikleri sözcükler öğrencilerle birlikte tespit edilir. Bu sözcüklerin anlamları sözlükten buldurulur. Cümlede kullandırılır. Tahtaya ve defterlerine yazdırılır. Deve, şifa, fıçı, turşu.

Metnin soruları cevaplandırılır, tahtaya ve defterlerine yazdırılır.

Hacivat, Karagöz’e hangi bilmeyeceyi soruyor?

Karagöz, ona ilk anda hangi yanıtı veriyor?

Bilmecenin doğru yanıtını kim söylüyor?

Karagöz, doğru yanıtı bildiği halde neden söyleyememiş?

Değerlendirme     :           Çorbaya ne ne sıkılır ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelir?

 

Ders                   :           RESİM-İŞ                                                                  Süre: 40

Konu                   :           Değişik Duyguları İfade Edici Çalışmalar

Amaç                  :           Sevinç, üzüntü, coşku, neşe, gülme, ağlama, kızgınlık vb. duyguları değişik malzemeleri kullanarak ifade edebilme.

Araç                   :           Karton, makas ,lastik, boya

Yöntem               :           Anlatım, bireysel çalışmalar

Davranış              :    1.         Tasarladığı yüz ifadelerini çizerek kesme.

İfade kuvvetlendirmek için kaş, göz, ağlama, kızgınlık, vb. duygular değişik malzemeler kullanarak ifade edebilme.

Yüz ifadelerini istediği renklere boyama

Hazırladığı yüz ifadelerini çizerek kesme.

İşleniş                 :           c  Tahtaya değişik duyguları ifade eden şekiller çizilir.

Bu şekillerden istediklerini beğenir. Bu şekli ellerindeki kartona çizerler.

İstedikleri renklere boyarlar.

Yapamayanlara yardım edilir.

Hazırladıkları yüz ifadelerini çizerek keserler.

Değerlendirme     :           Beğenilen çalışmalar gösterilerek alkışlatılır.

 

Ders                   :           MÜZİK                                                                       Süre: 40

Konu                   :           Söylediğimiz Şarkılaın Konu Özellikleri

Amaç                  :           Üniteler, belirli gün ve haftalarla ilgili şarkıları söylediği dinlediği şarkıları özelliklerine uygun söylemekten hoşlanabilme.

Araç                   :           Yurdumda şarkısı

Yöntem               :           Şarkı söyleme

Davranış              :   1.         Söylediği, dinlediği şarkıların, sözlerin ve ezginin anlamına uygun söylemekten hoşnut olma ve söyleyememekten rahatsız olma.

İşleniş                 :           c  Yurdumda şarkısının sözleri şiir gibi okutulur.

Dörtlükler halinde ezbere okutulur.

Dörtlükler şarkı şeklinde söyletilir. Önce sınıfça sonra grup söyletilir

Önceki öğrendikleri şarkılar söyletilir.

Değerlendirme     :           Şarkıyı anlamına uygun söyleyenler alkışlatılır.

 

Ders                   :           Bireysel ve Toplu Etkinlikler                                         Süre: 40

Konu                   :           Bilmeceler

Amaç                  :           Düzeye uygun bilmeceleri sorabilme, cevap verebilme.

Araç                   :           BTE kitabı

Yöntem               :           Soru-cevap

Davranış              :   1.         Dinleme kurallarına uyabilmek

İşleniş                 :           .

Öğrenciler birbirlerine bilmece sorarlar, söz alarak cevaplarlar.

Öğretmen tarafından bilmece sorulur.

Değerlendirme     :           Bilmeceye doğru cevap verenler alkışlatılır.

 

Sınıf Öğretmeni                                                                           Okul Müdürü

 


GÜNLÜK PLÂN

Hazırlık Plânlama: 10                                                                                       

Selamlaşma

Yoklama

Tertip - düzen

 

Ders                   :           HAYAT BİLGİSİ                                                          Süre: 40

Konu                   :           Canlıları Koruma